Netsis

Netsis


Windows Tabanlı Uygulamalar İçin Uyarlama Aracı


Uyarlama nedir ?


İşletmeler daha komplike ve dinamik hale geldikçe, standardizasyon ve esneklik gereksinimi de giderek artıyor. ERP(Kurumsal Kaynak Planması) uygulamalarında kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun konfigürasyon seçenekleri  hazır olarak sunulmaktadır. Ancak bazı durumlarda kurulum ve konfigürasyon sonrasında  ihtiyaçlar, hazır sunulan seçenekler tarafından tam olarak karşılanamayabilir. Bu noktada kuruma özgü ihtiyaçların karşılanması için yapılan özelleştirmeye “uyarlama” denir.


Modern ERP Sistemleri uyarlama geliştirme için ortamlar sunarlar.  NDI (Netsis Data Inspector) ile uyarlama, ürün dışında geliştirme platformu kullanılarak geliştirilen uyarlamadır. Netsis için yeni bir modül geliştirebilir ya da ürüne entegre çözümler üretebilirsiniz.


Netsis Data Inspector (NDI)


NDI Netsis Uyarlama projesi geliştirme platformudur. NDI paketi ile, Netsis paketleri dışında ihtiyaç duyulabilecek uygulamaların tasarlanarak kullanılması ve raporlanması sağlanmıştır.  


işletmelerin paket özellikleri dışında kalan özel istek ve ihtiyaçlarını NDI ile çok hızlı karşılayabilirsiniz. Bu ihtiyaçlar:


• Gelen-giden evrakları kayıt altına alma


• Avans takibi


• Özel rehber tasarlama


gibi yeni eklentilerin yazılması ya da mevcut menülerin özelleştirilmesi şeklinde olabilir. Ayrıca dinamik kodlama, VB Script ve NetOpenX desteği ile ileri düzey uygulamalar da geliştirebilirsiniz.


NDI aşağıdaki özellikleri sunar:


• Geliştirici Lisansı gerektirir


• Ürün içine ya da üründen bağımsız uygulama geliştirme yapabilirsiniz


• Geliştirme için Temel VT Bilgisi ve VB Scripting bilgisi yeterlidir


• Kullanımı Kolaydır


• Kod Yazmadan Uyarlama projesi geliştirme fırsatı sunar


• VB Script dili ile Yazılım geliştirme için bileşenlere sahiptir


• Görsel olarak geliştirme yapabileceğiniz araçlara sahiptir


• Kodlama için editör sunar


• İlişkisel ve serbest rapor oluştuma özelliği sunar


• VB Script ile form üzerinde Dinamik Kodlama imkanı sunar


• NetOpenX ile entegre çalışırEntegrasyon Nedir?


Uygulamaların standart arayüzlerini kullanarak veri değişimine olanak sağlayan yapıya “entegrasyon” denir.


NetOpenx


Netsis veri sisteminde tanımlı olan kart ve fişleri dışarıdan:


• Okumak


• Yeni kayıt oluşturmak


• Değiştirmek


• Silmek


için kullanılan COM tabanlı entegrasyon aracıdır.


Aşağıdaki özelliklere sahiptir.


• Aktarımlarda veri bütünlüğünü sağlar.


• Güvenli aktarım yapılmasına imkan sağlar.


• COM teknolojisi kullanan tüm platformlar için uygundur.


• 32 bit mimariye sahiptir.


• Versiyon değişikliklerinden en az seviyede etkilenir.


• Hızlı ve kolay kodlama imkanı sunar.


• Hazırlanan kodlar tekrar kullanılabilir.


• Bir çok programlama dili ile kullanılabilme esnekliği sunar.


NetOpenX REST


NetOpenX arayüzlerinin REST  Web Servisleri olarak sunumudur.


Aşağıdaki özelliklere sahiptir.


• Platform bağımsızdır.


• Güvenlidir.


• Multithread yapısından dolayı hızlı veri aktarımı yapabilirsiniz.


• NetOpenX’in tüm özelliklerine sahiptir.


• IIS bağımsız çalışır.

Eğitim ve Seminer

Eğitim ve Seminerler buraya yazılacak.


Diğer Bağlantılar