Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Web Service Parametre Kullanımı

  j-Platform/SOAP Web Service

.Net projesi ile j-Platform ürünün web servislerini kullanarak xml aktarımı yapıyorum fakat parametreleri aktaramıyorum bunun için ne yapmam gerekir?


j-guar web service parameters


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

İlk olarak aşağıdaki örnekteki gibi parametre değerleri girilir;

DataExchangeTestStub.ImportParameters parameters = new DataExchangeTestStub.ImportParameters();
      parameters.boName = BoName;
      parameters.firm = 1;
      parameters.firmSpecified = true;
      parameters.language = "TRTR";
      parameters.period = 1;
      parameters.periodSpecified = true;

Xml içerisinde kullanılmak istenilen parametre değerleri girilir.

 <LOEPInvoice>
   <CreateGLSlips value="True" />
   <ReCalculateForExch value="False" />
   <PreventCalculateInvoice value="False" />
   <PreventApplyAutoCampaign value="False" />
   <ResetDisptachInfo value="True" />
 </LOEPInvoice>

 

Sonrasında yukarıda ki kod satırına ek olarak xml olarak belirtilen parametrelerin gönderilip gönderilmeyeceğini belirten aşağıda ki kod satırı eklenerek, paramere değerlerinizi gönderebilirsiniz.

 parameters.transferParameter = true;
 parameters.transferParameterSpecified = true;

 


22/08/16 16:37

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.