Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

WCF servis üzerinden ödeme kaydetme

  Tiger/REST

WCF servis üzerinden ödeme kaydetme işlemi yapmak istiyoruz. Servis metodu dönüşünde "XML String did not read" hatası alıyoruz ancak XML'de bir sorun görünmüyor. Hata neden kaynaklanıyor olabilir?


Metoda gönderdiğimiz XML dosyası:


<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>  <ARP_VOUCHERS>         <ARP_VOUCHER DBOP="INS" >     <DATE>03.03.2017</DATE>     <TYPE>70</TYPE>     <DIVISION>1</DIVISION>     <TOTAL_CREDIT>1</TOTAL_CREDIT>     <RC_TOTAL_CREDIT>1</RC_TOTAL_CREDIT>     <CREATED_BY>17</CREATED_BY>     <DATE_CREATED>03.03.2017</DATE_CREATED>     <HOUR_CREATED>02</HOUR_CREATED>    <MIN_CREATED>07</MIN_CREATED>    <SEC_CREATED>25</SEC_CREATED>    <GL_CODE>ESP0000009</GL_CODE>     <CURRSEL_TOTALS>1</CURRSEL_TOTALS>     <DATA_REFERENCE>0</DATA_REFERENCE>     <TRANSACTIONS>       <TRANSACTION>         <ARP_CODE>ESP0000009</ARP_CODE>         <GL_CODE1>ESP0000009</GL_CODE1>         <GL_CODE2></GL_CODE2>         <CREDIT>1</CREDIT>         <CURR_TRANS>1</CURR_TRANS>         <TC_XRATE>3.7518</TC_XRATE>         <TC_AMOUNT>3.7518</TC_AMOUNT>         <RC_XRATE>1</RC_XRATE>         <RC_AMOUNT>1</RC_AMOUNT>         <PAYMENT_LIST>           <PAYMENT>             <DATE>03.03.2017</DATE>             <MODULENR>5</MODULENR>             <SIGN>1</SIGN>             <TRCODE>70</TRCODE>             <TOTAL>3.7518</TOTAL>             <PROCDATE>03.03.2017</PROCDATE>             <TRCURR>1</TRCURR>             <TRRATE>3.7518</TRRATE>             <REPORTRATE>1</REPORTRATE>             <DATA_REFERENCE>0</DATA_REFERENCE>             <DISCOUNT_DUEDATE>03.03.2017</DISCOUNT_DUEDATE>             <PAY_NO>1</PAY_NO>             <DISCTRLIST>             </DISCTRLIST>             <DISCTRDELLIST>0</DISCTRDELLIST>             <TRNET>3.7518</TRNET>           </PAYMENT>         </PAYMENT_LIST>         <DATA_REFERENCE>0</DATA_REFERENCE>         <MONTH>03</MONTH>         <YEAR>2017</YEAR>         <AFFECT_RISK>1</AFFECT_RISK>         <ORGLOGOID></ORGLOGOID>         <BANKACC_CODE>GRT   002</BANKACC_CODE>         <BANK_GL_CODE>108.01.01.0011</BANK_GL_CODE>         <SALESMAN_CODE>b2b</SALESMAN_CODE>         <DISTRIBUTION_TYPE_FNO>0</DISTRIBUTION_TYPE_FNO>         <DEFNFLDSLIST>         </DEFNFLDSLIST>       </TRANSACTION>     </TRANSACTIONS>     <ARP_CODE>ESP0000009</ARP_CODE>     <TIME>238237981</TIME>     <AFFECT_RISK>1</AFFECT_RISK>     <SALESMAN_CODE>b2b</SALESMAN_CODE>     <DEFNFLDSLIST>     </DEFNFLDSLIST>   </ARP_VOUCHER>    </ARP_VOUCHERS>


wcf


NaciO

WCF serviste 2 XML kullanılmakta. İlki sizin yukarıda bahsettiğiniz dataXML, ikincisi ise paramXML. Problem dataXML'de değil paramXML'de olabilir.

2.40 sonrasında sıkıştırma algoritması değişti, sıkıştırma işlemini eski yöntemle kullanıyor olabilirsiniz.


14/03/17 09:01


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Paramxml'de sorun yok, cunku ayni xml ile cari ve sipariş kaydederken sorun olmuyor. Sorun odeme kaydederken oluyor. Datatype alanindan kaynaklanıyor olabilir mi? Ödeme kaydederken datatype ne gonderilmeli?


14/03/17 10:15

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.