Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

WCF servis dataType alanı

  Tiger/REST

WCF servis üzerinden Ödeme bilgisi insert işleminde dataType alanına hangi değer gönderilmeli?


Metoda gönderdiğimiz XML dosyası:


<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>  <ARP_VOUCHERS>         <ARP_VOUCHER DBOP="INS" >     <DATE>03.03.2017</DATE>     <TYPE>70</TYPE>     <DIVISION>1</DIVISION>     <TOTAL_CREDIT>1</TOTAL_CREDIT>     <RC_TOTAL_CREDIT>1</RC_TOTAL_CREDIT>     <CREATED_BY>17</CREATED_BY>     <DATE_CREATED>03.03.2017</DATE_CREATED>     <HOUR_CREATED>02</HOUR_CREATED>    <MIN_CREATED>07</MIN_CREATED>    <SEC_CREATED>25</SEC_CREATED>    <GL_CODE>ESP0000009</GL_CODE>     <CURRSEL_TOTALS>1</CURRSEL_TOTALS>     <DATA_REFERENCE>0</DATA_REFERENCE>     <TRANSACTIONS>       <TRANSACTION>         <ARP_CODE>ESP0000009</ARP_CODE>         <GL_CODE1>ESP0000009</GL_CODE1>         <GL_CODE2></GL_CODE2>         <CREDIT>1</CREDIT>         <CURR_TRANS>1</CURR_TRANS>         <TC_XRATE>3.7518</TC_XRATE>         <TC_AMOUNT>3.7518</TC_AMOUNT>         <RC_XRATE>1</RC_XRATE>         <RC_AMOUNT>1</RC_AMOUNT>         <PAYMENT_LIST>           <PAYMENT>             <DATE>03.03.2017</DATE>             <MODULENR>5</MODULENR>             <SIGN>1</SIGN>             <TRCODE>70</TRCODE>             <TOTAL>3.7518</TOTAL>             <PROCDATE>03.03.2017</PROCDATE>             <TRCURR>1</TRCURR>             <TRRATE>3.7518</TRRATE>             <REPORTRATE>1</REPORTRATE>             <DATA_REFERENCE>0</DATA_REFERENCE>             <DISCOUNT_DUEDATE>03.03.2017</DISCOUNT_DUEDATE>             <PAY_NO>1</PAY_NO>             <DISCTRLIST>             </DISCTRLIST>             <DISCTRDELLIST>0</DISCTRDELLIST>             <TRNET>3.7518</TRNET>           </PAYMENT>         </PAYMENT_LIST>         <DATA_REFERENCE>0</DATA_REFERENCE>         <MONTH>03</MONTH>         <YEAR>2017</YEAR>         <AFFECT_RISK>1</AFFECT_RISK>         <ORGLOGOID></ORGLOGOID>         <BANKACC_CODE>GRT   002</BANKACC_CODE>         <BANK_GL_CODE>108.01.01.0011</BANK_GL_CODE>         <SALESMAN_CODE>b2b</SALESMAN_CODE>         <DISTRIBUTION_TYPE_FNO>0</DISTRIBUTION_TYPE_FNO>         <DEFNFLDSLIST>         </DEFNFLDSLIST>       </TRANSACTION>     </TRANSACTIONS>     <ARP_CODE>ESP0000009</ARP_CODE>     <TIME>238237981</TIME>     <AFFECT_RISK>1</AFFECT_RISK>     <SALESMAN_CODE>b2b</SALESMAN_CODE>     <DEFNFLDSLIST>     </DEFNFLDSLIST>   </ARP_VOUCHER>    </ARP_VOUCHERS>


wcf


NaciO

Data Type listesine şu linkten ulaşabilirsiniz;

https://docs.logo.com.tr/display/WUA/Data+Nesneleri


Aradığınız ise dataType = 31 dir. 


21/03/17 09:46

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.