Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Ürüne ait bir raporu kod ile çalıştırma

  j-Platform/LPT

Ürüne ait bir raporu kod ile nasıl çalıştırabilirim?


rapor run rapor report


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Aşağıdaki kod örneğini kullanabilirsiniz.

private void runReport(JLbsXUIControlEvent event) 
    {
   JLbsXUIPane container = event.getContainer();
   CustomBusinessObject formData = (CustomBusinessObject) container.getData();
   Object recRef = ProjectUtil.getMemberValue(formData, "LogicalReference");
   IClientContext clientContext = event.getClientContext();
   JLbsRunContextParameters params = new JLbsRunContextParameters();
   params.InitContext = event.getContainer().getFilterHandler();
   params.ClientContext = event.getClientContext();
   params.DirectPrint = true;
   ArrayList<Object> f_List = new ArrayList<Object>();
 Object varLang = event.getClientContext().getVariable(UnityConstants.ms_VarLanguageNrTag);
   int langNr = (varLang != null)
              ? ((Integer) varLang).intValue()
              : 0;  
    f_List.add(new Integer(langNr));
       f_List.add(recRef);
       params.RunContext = f_List;    
       try 
       {
        clientContext.runReport(ProjectGlobals.getM_ProjectGUID()+".CRBankPayList", params);
       } 
       catch (FileNotFoundException e) 
       {
          // TODO Auto-generated catch block
          e.printStackTrace();
       } 
       catch (InvocationTargetException e) 
       {
          // TODO Auto-generated catch block
          e.printStackTrace();
       }
       
    }

 


13/01/16 17:40

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.