Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Ürün Raporlarını Kod İle ServerSide Çalıştırma

  j-Platform/LPT

Ürün raporlarını kod ile serverSide olarak nasıl çalıştırabilirim?


Rapor ServerSide Raport code


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Aşağıda ki metodu serverside olarak çalıştırarak kullanabilirsiniz;

   

public Object executeReportj-Platform(IServerContext context) {
  boolean status = false;

  JLbsRunContextParameters params = new JLbsRunContextParameters();
  JLbsReportRunParams reportRunParams = new JLbsReportRunParams();

  reportRunParams.setReportName("MMRPItemsList");
  reportRunParams.setOutputType(4);
  params.Operation = "file:D:\\Test.PDF";

  try {
    com.lbs.reporting.ClientReportingServices.executeReportAtServer(reportRunParams, context, params, null);
    status = true;
  } catch (Exception e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
    status = false;
  }

  return status;

}

 


15/03/16 12:09

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.