Servet.Karabas

Tiger'a excel den veri aktarımı

  Tiger/Logo Object Designer (LOD)

Merhaba


excel'e den tiger a logo objects ya da rest arayüzü ile veri aktarımı yapmak istiyorum. 

Bu konuda yardımınızı rica ederim.


excel UnityObjects Logo Objects


Servet.Karabas

Merhaba,excel dosyası xmls formatında olmalı

Aktarımı başlatmak için geliştirici tabından excel sayfasına bir buton ekleyebilirsiniz.


aşağıdaki VBScrip kodu malzeme aktarımına örnektir.


Sub AddItem_Click()
 Dim UnityApp As Variant
 Dim Stock As Variant
	
 Set UnityApp = CreateObject("UnityObjects.UnityApplication")
 If (UnityApp.Login("USER", "PASS", 1)) Then	' 1 : Firma No
 Set Stock = UnityApp.NewDataObject(doMaterial)
 Stock.New
 Stock.DataFields.FieldByName("CARD_TYPE").Value = 1
 Stock.DataFields.FieldByName("CODE").Value = "MALZEME.TEST.01"
 Stock.DataFields.FieldByName("UNITSET_CODE").Value = "05" 'txtStockUnit.Text
 If Stock.Post Then
 MsgBox "Malzeme Aktarıldı"
 Else
 If Stock.ValidateErrors.Count <> 0 Then
 MsgBox Stock.ValidateErrors.Item(0).Error
 Else
 MsgBox Stock.ErrorDesc
 End If
 End If
 Set Stock = Nothing
 UnityApp.Disconnect
 Set UnityApp = Nothing
 Else
 MsgBox (UnityApp.GetLastErrorString)
 End If
End Sub27/07/17 13:47


pascal

peki varolan bir malzeme kartına yeni barkod insert etmek için ne yapmamız gerekiyor.


07/08/17 11:41

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.