Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Stored Procedure çalıştırma

  Tiger/Logo Object Designer (LOD) 2.57

Merhaba;


Yazdığım avcs_spGetLogRefDefinitionsTable isimli bir stored procedure'ı çalıştırmak istiyorum. Bu sp Management Studio ortamında "exec avcs_spGetLogRefDefinitionsTable '001', 3" şeklinde çalıştırıldığında aşağıdaki sonucu döndürüyor.Yazığım kod şu şekilde:


Sql = "EXEC avcs_spGetLogRefDefinitionsTable '" +  companyNRTxt + "'," + " 3"
warn(Sql)
CreateQuery(Qry)
Qry.SetSQLText(Sql)
gRes=Qry.ExecuteDirect()
gRes=Qry.First()

if gres = 0 then
warn("ComboBoxa eklenecek kayıt yok !")
else
do while gRes=1      
Qry.GetFieldValue(1,1,LogRef)
Str(LogRef, LogRefStr)
warn(LogRefStr)
Qry.GetFieldValue(2,4, TitleName)      
warn(TitleName)
AddItem("LComboBox1",TitleName,LogRef)
gRes=Qry.Next()
loop

Qry.Clear()
end if


companyNRTxt isimli değişkeni 001'e set ediyorum. Ancak 1.  alan olan int tipli LogRef isimli değişkeni ekranda görebilirken, 2. alanı warn metoduyla ekranda göremiyorum.


Yardımcı olursanız çok sevinirim...sp lod


Sezgin ÖZDEMİR

Merhabalar,


Definitions bilgisinin data type değeri eğer nvarchar(MAX) olarak ayarlı ise bu şekilde okuyama ile ilgili bir sıkıntı yaşanıyor. Bu  type bilgisini nvarchar(500) vb. gibi ayarlandığında bir sıkıntı yaşanmayacaktır. 


İyi çalışmalar.


17/07/19 11:16

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.