Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Sipariş Fişi Kaydetme

  /LogoApps

Geliştirmiş olduğum APP üzerinde sipariş fişi kaydetmek istiyorum. Nasıl yapabilirim?


LogoApps


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Sipariş fişi kaydetme örneği olarak aşağıdaki kodu inceleyebilirsiniz.

            

string orderSlip = "{"

              + " \"INTERNAL_REFERENCE\": 0,"

              + " \"NUMBER\": \"~\","

              + " \"DATE\": \"02.05.2016\","

              + " \"TIME\": 102581337,"

              + " \"ARP_CODE\": \"CARI.01\","

              + " \"CURRSEL_TOTAL\": 1,"

              + " \"TRANSACTIONS\": {"

              + "  \"items\": ["

              + "   {"

              + "    \"TYPE\": 0,"

              + "    \"MASTER_CODE\": \"MALZEME.02\","

              + "    \"QUANTITY\": 5,"

              + "    \"PRICE\": 10,"

              + "    \"VAT_RATE\": 18,"

              + "    \"UNIT_CODE\": \"ADET\","

              + "    \"UNIT_CONV1\": 1,"

              + "    \"UNIT_CONV2\": 1,"

              + "    \"EDT_CURR\": 1"

              + "   }"

              + "  ]"

              + " }"

              + "}";

      string req_jS =

       "{ " +

        "\"actType\":\"restapi\"," +        

        "\"restApiVer\": \"v1\", " +        

        "\"progId\": \"Connection.AppInit\", " +  

        "\"restMethod\": \"POST\", " +        

        "\"urlParam\": \"/salesOrders\", " +     

        "\"content\": " + orderSlip +

        " } ";

      string res_jS = AppInit._Host.ExecuteAction(req_jS);

 


04/05/16 09:04

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.