Fatih Alakuş

serbest uretim sonu kaydı

  Netsis/NetopenX

net openx te bu kod yapısını kullandım işemrine bağlı üretmek için ama kayıt hata vermemesine rağmen stokursta göremiyorum.


yardımcı olabilecek kimse varmıdır.Kernel kernel = new Kernel();
Sirket sirket = default(Sirket);
SerbestUSK susk = default(SerbestUSK);
db.Baglan(DataBase.BaglantiTurleri.Uretim);
db.Query = "SELECT DBNAME FROM [DATABASE] WHERE DBTYPE='NETSIS'";
db.VeriAl();
string dbname = db.DTable.Rows[0][0].ToString();
try
{
sirket = kernel.yeniSirket(TVTTipi.vtMSSQL,
dbname,
"TEMELSET",
"",
"netsis",
"net1",
0);susk = kernel.yeniSerbestUSK(sirket);
susk.TransactSupport = false;
susk.NetsisTransaction(TTransactionTipi.ttBaslat);


susk.UretSon_FisNo = susk.SonFisNumarasi("X");
susk.UretSon_Mamul = txtStokKodu.Text;
susk.UretSon_Depo = Convert.ToInt32(txtGDepo.Text);//Local Depo Kodu
susk.I_Yedek1 = Convert.ToInt32(txtCDepo.Text);//Çikis Depo Kodu
susk.UretSon_Miktar = Convert.ToInt32(txtAdet.Text);
susk.UretSon_Tarih = Convert.ToDateTime(DateTime.Now.ToShortDateString());
susk.BelgeTipi = TBelgeTipi.btIsEmri;
susk.UretSon_SipNo = txtIsEmri.Text;
susk.DepoOnceligi = TDepoOnceligi.doStokDepo;
//susk.F_Yedek1 = 2; //miktar2
susk.Aciklama = "Uretim";
//susk.Proje_Kodu = "1";
//susk.S_Yedek1 = "ekalan1 örneği";
//susk.S_Yedek2 = "ekalan2 örneği";
susk.OTO_YMAM_GIRDI_CIKTI = false;
susk.OTO_YMAM_STOK_KULLAN = true;
susk.BAKIYE_DEPO = 0; //0:verilen_depo 1:tüm_depolar

db.Baglan(DataBase.BaglantiTurleri.Uretim);
db.Query = "select NetsisId from [LOGIN] where UserId='" + DB.userId + "'";
db.VeriAl();
susk.KayitYapanKul= db.DTable.Rows[0][0].ToString();

db.Baglan(DataBase.BaglantiTurleri.Netsis);
db.Query = "SELECT COUNT(CIKIS_SERI) FROM TBLSTSABIT WHERE STOK_KODU='"+txtStokKodu.Text+"' AND CIKIS_SERI='E'";
db.DegerAl();

if (Convert.ToInt32( db.DegerAl()) > 0)
{
string seri = txtStokKodu.Text;
for (int i = 0; i < susk.UretSon_Miktar; i++)
{
string numara = i.ToString().PadRight(4, '0');
susk.SeriEkle(seri + "-" + numara, "", "", "", 1);
}
}


if (susk.FisUret() != true)
MessageBox.Show(susk.HataKodu.ToString() + ' ' + susk.HataMesaji);
if (susk.Kaydet() != true)
MessageBox.Show(susk.HataKodu.ToString() + ' ' + susk.HataMesaji);
XtraMessageBox.Show("Kayıt Başarılı. Uretim Sonu Kaydı : " + susk.UretSon_FisNo, "BAŞARILI.", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
return true;

}
catch (Exception ex)
{
///XtraMessageBox.Show("ÜRETİM SONU KAYDI YAPILIRKEN HATA OLUŞTU.\r\n\r\n" + ex.Message, "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
XtraMessageBox.Show("ÜRETİM SONU KAYDI YAPILIRKEN HATA OLUŞTU.\r\n\r\n" + ex.Message+ "\r\n\r\n "+susk.HataKodu+ "\r\n"+susk.HataMesaji, "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
susk.NetsisTransaction(TTransactionTipi.ttGeriAl);
return false;
}
finally
{
Marshal.ReleaseComObject(susk);
Marshal.ReleaseComObject(sirket);
kernel.FreeNetsisLibrary();
Marshal.ReleaseComObject(kernel);
}
C#
serbestUSK


Fatih Alakuş

Problem çözüldü teşekkürler 


28/12/17 18:00

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.