Yselcuk53

Selectbox Seçiminde kullanılacak Query in belirlenmesi

  Tiger/Logo Object Designer (LOD) 2.59

Selectbox Seçeneği True Yapıldığında ... üç noktaya basıldığında gelecek ekranınseçimi nasılş yapılır.


lod selectbox


m_ekici

' Kasa seçmek için kullanılan editten kasa browserini açan ve seçilen kasa kodunu KasaKodEdt'ine yazan kod


if ctrl="KasaKodEdt" then 
 Application.CreateAppForm(112, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 1, HSRef, MyFrm)
 if HSRef>0 then
 DBErr=0
 AppTables[33].SearchByRef(HSRef)
 if DBErr=0 then
 AppTables[33].GetTxtField("CODE", KsKod)
 SetIntVal("KasaRefEdt", HSRef)
 UpdateControlData("KasaRefEdt")
 SetTextVal("KasaKodEdt", KsKod)
 UpdateControlData("KasaKodEdt")
 end if
 end if 
 end if
C#
23/12/19 17:42


m_ekici

' Kasa seçmek kullanılan editten kasa browserini açan ve seçilen kasa kodunu KasaKodEdt'ine yazan kod


if ctrl="KasaKodEdt" then 
  Application.CreateAppForm(112, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 1, HSRef, MyFrm)
  if HSRef>0 then
   DBErr=0
   AppTables[33].SearchByRef(HSRef)
   if DBErr=0 then
     AppTables[33].GetTxtField("CODE", KsKod)
     SetIntVal("KasaRefEdt", HSRef)
     UpdateControlData("KasaRefEdt")
     SetTextVal("KasaKodEdt", KsKod)
     UpdateControlData("KasaKodEdt")
     end if
   end if 
  end if
23/12/19 17:41

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.