Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Satırlarda ki CheckBox'ı okuma ve yazma

  Tiger/Logo Object Designer (LOD)

Sipariş Satırlarına tanımladığımız CheckBox'tan veri okuma ve yazma işlemi hangi methodla yapılabilir. 


CheckBox


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Aşağıdaki şekilde ilk satırdaki yeni eklediğiniz bir kolonu set edebilirsiniz;

 

    SetCellInt("OrderLineGrid", 0, 10045, 1)

    RefreshGridCurrRow("OrderLineGrid")

 

GetCellInt ile de okuyabilirsiniz.

 


11/08/16 10:11

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.