Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

REST servis ile satır bilgisi güncellemek

  Tiger/REST

REST Service kullanarak PATCH veya PUT yöntemi ile aşağıdaki URL'ye en altta belirtilen veriyi gönderirsek satır günceller mi?

http://RESTSERVER:32001/api/v1/salesOrders/SIPARISREF/TRANSACTIONS/SATIRREF


Data:

{

   "INTERNAL_REFERENCE":SATIRREF,

   "ORDER_CLOSED":4

}


REST Service Satır Güncellemek PATCH PUT


NaciO

Lines tipindeki nesnelerde ne yazık ki bu şekilde güncelleme yapamıyoruz. REST Servis, Logo Objects'in üzerine geliştirilmiş bir implementasyon. Sadece satırın POST edilmesi Logo Objects'in yeteneklerinde yer almadığından REST Serviste de bu özellik sunulamıyor.


11/08/17 10:42

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.