NaciO

REST Servis ile PDF yazdırma işlemi

  Tiger/REST

Rest Servis ile fatura, sipariş, irsaliye bilgileri PDF olarak kaydedilebilir mi?


REST Logo Objects PrintDoc


NaciO

Onaylanmış Cevap

Merhaba,


REST Servis temelde Logo Objectsin içerisindeki yetenekleri kullanabilir durumda. Logo Objects içerisinde ise raporlamaya yönelik herhangi bir metod bulunmuyor. Ancak, yazdırma işlemi için printDoc denilen bir metod var. Bu metodun aldığı parametreler ve çalışma prensimi aşağıdaki linkte anlatılıyor;


https://docs.logo.com.tr/public/wua/logo-objects/servisler/logo-objects-wcf-servis/metodlar/printdoc


İncelendiğinde aslında yazdırma işini yapan Logo Objects veya REST servis olmadığı görülecektir. REST Servis sadece Tiger'a şu bilgiyi yazdır diye bir emir veriyor. Yazdırma işlemini Tiger gerçekleştiriyor.


Bu metod her ne kadar yazıcıya (Tiger üzerinden) bir yazdırma emri gönderme üzerine kurgulanmış olsa da hem microsoft’un hazır PDF işleyicisi hem de bazı thirdparty pdf dönüştürme yazılımları kendilerini sisteme yazıcı olarak tanıtabiliyor. Yani herhangi bir döküman yazdırılmak istenir ve printer olarak ta bu PDF yazıcısı kullanılırsa çıktı olarak PDF dosyası kaydedebilirler.


Logo Objectsin/REST Servisin işi, Tiger'ın ilgili tablosuna yazdığı anda bitiyor. Ondan sonrası Tiger'ın dinamikleri ile işleniyor. Yani, LG_XXX_XX_DOCPRINT tablosunda bir kayıt oluşuyorsa REST Servis işini tamamlamış demektir. Bu aşamadan sonraki herhangi bir problem işletim sisteminin veya Tiger'ın ayarlarından kaynaklanacaktır.


Aşağıdaki örnek URL, Rest Servis tarafında yapılmış GET isteği örneğidir;


http://172.16.57.114:32001/api/v1/methods/PrintDoc/1/99598/NACIOZKANHP/FaturaD/Microsoft Print to PDF/1


Yukarıdaki linkte PrintDoc sonrasındaki değerlerin ne olduğunu kısaca yazayım;

1 – Fatura yazdırılacak anlamında

99598 – Fatura referansı

NACIOZKANHP - Hangi Tiger terminalinden yazdırılacağı (terminal tanımı)

FaturaD - Form dizaynındaki fatura dizaynının ismi

Microsoft Print to PDF - Benim denemesini yaptığım PDF yazıcısı

1 - Kaç tane yazdırılacağı bilgisi (print count)


Bu işlemin çalışabilmesi için Tiger içerisinde de İzle \ Seçenekler altında da şu ayarın yapılması gerekiyor;02/05/18 11:11

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.