NaciO

REST Servis ile irsaliye faturalama yapılabilir mi?

  Tiger/REST Diğer

REST Servis ile Logo Objects tarafında kullandığımız irsaliye faturalama işlemini gerçekleştirebilir miyiz?


REST Logo Objects DispatchBilling


NaciO

REST servis tarafında tüm Logo Objects metodlarını kullanabiliyoruz. Faturalandırma konusunda ise kullanacağınız yöntem DispatchBilling yöntemidir.

https://docs.logo.com.tr/public/wua/logo-objects/logo-objects-kuetuephanesi/unityapplication/dispatchbilling

Bu tip metodları, her bir parametreyi “/” ile ayırarak çağırabiliyoruz. Bu yöntemle bütün Logo Objects metodları çağırılabilir. Bu yüzden bir bakıma “Logo Objects dökümantasyonu, aynı zamanda REST dökümantasyonumuzdur” diyebiliriz. İrsaliye Faturalama olduğu gibi sipariş faturalama(OrderBilling), siparişi sevk etme(OrderShipping) yöntemleri de Logo Objects'te, dolayısıyla da REST Servis'te de mevcuttur.

Örnek Kullanım;

http://localhost:32001/api/v1/methods/DispatchBilling/68037/~/132317973/ / / / / / / /true/0/false/


(not: gönderilmeyen string değerler için “/” işareti ile bir sonraki “/” işareti arasında bir boşluk karakteri bulunuyor)


21/03/19 14:04

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.