NaciO

REST Servis ile bağlantı esnasında şifre problemi yaşayanlar

  Tiger/REST Diğer

Merhaba,


REST Servis ile bağlantı esnasında kullanıcı adı ve şifresinin doğru olduğuna emin olmamıza rağmen bağlantıyla ilgili hata alıyorsak bunun sebebi aşağıda bahsedilen durum olabilir;


Biliyorsunuz, RESTServis ile HTTP isteklerinde bulunuyoruz ve isteklerimiz de HTTP çerçevesinde iletiliyor ve cevapları da bu kapsamda geri alıyoruz. Örneğin, Tiger içerisinde kullanıcı şifremiz "LOGO" ise herhangi bir problem yaşamayız. Ancak  içerisinde özel karakterler varsa, örneğin şifremiz "LOGO++" ise ve bunu yazıldığı şekliyle kullanmaya çalışırsak şifrenin hatalı olduğu ve bağlantı sağlayamadığımızı görürüz. 

Çözüm, özellikle header içerisindeki stringlerimizi URL encode ederek RESTServis'e göndermektir.

Anlık testlerimiz için ise online URL Encode sitelerinden faydalanabiliriz (örneğin; https://www.urlencoder.io/).


AccessToken alma işlemi için oluşturduğumuz C# örneğimizi bu yönde güncelledik;

https://docs.logo.com.tr/public/wua/logo-objects-rest-servis/logo-rest-baslangic/rest-service-1-projeye-baslarken

 

using System.Web; 

.
.
 byte[] formData = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes("grant_type=password"
 + "&username=" + HttpUtility.UrlEncode(userName)
 + "&firmno=" + firmNr
 + "&password=" + HttpUtility.UrlEncode(password));
.
.


Saygılarımızla.
RESTServis Logo Objects REST

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.