Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Resource Tanımlarını Kod içerisinde Kullanma

  j-Platform/LPT

Formun event class’ında tanımladığım resouce tanımlarını nasıl kullanabilirim?


Resouce Message TaggedList


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Formun özelliklerinde TaggedList alanına tanımladığınız resoruce ları resimdeki gibi ekledikten sonra Aşağıda ki kod satırı ile mesajları kullanabilirsiniz

String msg = container.getTaggedList(listID).getItem(tagNr).getValue();

 


29/04/16 11:03

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.