Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

ReportingWebService ile şifresiz pdf formatinda raporu alma

  j-Platform/SOAP Web Service

ReportingWebService kullanarak pdf formatında aldığım raporu şifresiz duruma nasıl getirebilirim ? 


reportingwebservice şifre rapor


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.
Onaylanmış Cevap

Servis parametrelerinden "filePassword" değişkeni kullanılmalıdır. Şifreyi disable edecek değeri aşağıdaki şekilde vererek şifresiz olarak dokuman alınabilir.

 

ReportingService.RWSParams parameters = new ReportingService.RWSParams();

parameters.filePassword = 2;  // 1-Şifreli , 2-Şifresiz


05/10/17 09:55

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.