Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Raporları Tümünü Tam Ekran Olarak Açma

  j-Platform/LPT

Bütün raporların tam ekran olarak açılmasını nasıl sağlarım?


Rapor Tam Ekran


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Öncelikle Definition klasörü altında bulunan initializerHandlers.Icih dosyası açılarak aşağıdaki resimde ki gibi tanım yapılır, daha önceden tanım yapıldıysa tekrar tanım yapmya gerek yok.

Tanım yapıldıktan sonra oluşturulan ilgili class'ın (TestInitializer)  icersinde initialize metoduna JLbsConstants.setReportPreviewFullScreen(true); kod satırı eklenerek bütün raportların tam ekran olarak açılmasını sağlayabilirsiniz.

package com.acme.customization;

import com.lbs.platform.interfaces.ICustomizationInitializer;
import com.lbs.platform.interfaces.IApplicationContext;
import com.lbs.util.JLbsConstants;

public class TestInitializer implements ICustomizationInitializer {

	public void initialize(IApplicationContext context, String projectGUID) {

		JLbsConstants.setReportPreviewFullScreen(true);
	}

	public void afterLogin(IApplicationContext context, String projectGUID) {

	}

}

 


13/08/15 12:05

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.