Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Rakamların yazı ile ifadesi

  j-Platform/LPT

Fatura formunda ki, rakamın yazı ile ifadesini veren fonksiyon nedir?


Rakam Yazı İfadesi


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

"UnityHelper.getMoneyString(m_Context, netTotal, 0, cultureInfo, currInfo)"  Metodu kullanılabilir.

Örnek kullanım LOFRMSalesInvoice.java classında bulunmaktadır.


13/10/15 11:18

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.