Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

QueryBusinessObjects

  j-Platform/LPT

QueryBusinessObjects üzerinden datalara kod ile nasıl ulaşırım?


QueryBusinessObjects


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Aşağıda ki örnek metodu server side class içerisinde kullanarak QueryBusinessObject üzerimden datalara ulaşabilirisiniz.

public Object readShipSlipPayments(IServerContext context)
		{
			boolean status=false;
			QueryBusinessObjects rows = new QueryBusinessObjects();
			try
			{
				IQueryFactory qFactory = context.getQueryFactory();
				QueryParams params = new QueryParams();
				params.setCustomization(ProjectGlobals.getM_ProjectGUID());
				qFactory.first("CQSHIPSLIPSPAYSJAVA", params, rows, -1, false);
				
				for(int i=0; i<rows.size();i++)
				{
					QueryBusinessObject item = (QueryBusinessObject) rows.get(i);
					int logRef = QueryUtil.getIntegerProp(item, "LOGICALREF");
					String unityItemCode = QueryUtil.getStringProp(item, "UNITYITEMCODE");
					
				}
				return status =true;
			} catch (Exception e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
			}
			return status;

 


28/09/15 15:56


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Aşağıda ki örnek metodu server side class içerisinde kullanarak QueryBusinessObject üzerimden datalara ulaşabilirisiniz.

public Object readShipSlipPayments(IServerContext context)
{
 boolean status=false;
 QueryBusinessObjects rows = new QueryBusinessObjects();
 try
 {
 IQueryFactory qFactory = context.getQueryFactory();
 QueryParams params = new QueryParams(); 
 params.setCustomization(ProjectGlobals.getM_ProjectGUID()); 
 qFactory.first("CQSHIPSLIPSPAYSJAVA", params, rows, -1, false);
				
 for(int i=0; i<rows.size();i++)
  {
  QueryBusinessObject item = (QueryBusinessObject) rows.get(i);
  int logRef = QueryUtil.getIntegerProp(item, "LOGICALREF");
  String unityItemCode = QueryUtil.getStringProp(item, "UNITYITEMCODE");
  }
  return status =true;
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
			 }
 return status;
}

 


28/09/15 15:59

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.