Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

NETOPENX SERBEST ÜRETİM SONU KAYDI

  Netsis/NetopenX 9.0.14

Merhaba ,


Aşağıda örneği bulunan kod ile serbest üretim sonu kaydı  yapılmaktadır ancak Mamule ait yarı mamul veya hammaddelerde sarf miktarı 0 olarak netsise aktarılıyor, Sarfların depoda bakiyesi mvcuttur. İlgili uygulama için örnek kod 

https://docs.logo.com.tr/public/nua/netopenx/netopenx-oernekler/serbestusk 

bu adresten alınmıştır.

Konu hakkında yardımcı olur musunuz?


-----


private void NETOPENX_SUSK(string prmSirketDB, int prmSube, string prmFisSeri, string prmUretSon_Mamul, DateTime prmUretSon_Tarih, double prmUretSon_Miktar, string prmIsEmriNo, int prmDepo, int prmCikisDepo, string prmProje)

{

Kernel kernel = new Kernel();

Sirket sirket = default(Sirket);

SerbestUSK susk = default(SerbestUSK); // susk = Serbest Üretim Sonu Kaydı

try

{

sirket = kernel.yeniSirket(TVTTipi.vtMSSQL,

prmSirketDB, // VT Adı

"TEMELSET", // VT Kullanıcı Adı

"", // VT Kullanıcı Şifre

"netox", // Netsis Kullanıcı Adı

"net3535", // Netsis KUllanıcı Şifre

prmSube); // Şube Kodu

susk = kernel.yeniSerbestUSK(sirket);

susk = kernel.yeniSerbestUSK(sirket);

susk.UretSon_FisNo = susk.SonFisNumarasi(prmFisSeri); // Son Fiş Numarası

susk.IsEmrindenGetir(prmIsEmriNo); // İş emrinden getir

susk.UretSon_Mamul = prmUretSon_Mamul;

susk.UretSon_Depo = prmDepo; // Lokal Depo Kodu ÜRETİMİN YAPILACAĞI DEPO

susk.I_Yedek1 = prmCikisDepo; // Çıkış Depo Kodu

susk.UretSon_Miktar = prmUretSon_Miktar; // Üretim Miktarı

susk.UretSon_Tarih = prmUretSon_Tarih; // Üretim Tarihi

susk.BelgeTipi = TBelgeTipi.btIsEmri;

susk.DepoOnceligi = TDepoOnceligi.doHicBiri;

MessageBox.Show("susk.I_Yedek1: " + susk.I_Yedek1.ToString() + ".............susk.UretSon_Depo: " + susk.UretSon_Depo.ToString());

susk.F_Yedek1 = 0; //miktar2

susk.Aciklama = "Uretim"; // Üretim Açıklama

susk.Proje_Kodu = prmProje; // Proje Kodu

susk.OTO_YMAM_GIRDI_CIKTI = true;

susk.OTO_YMAM_STOK_KULLAN = false;

susk.BAKIYE_DEPO = 0; //0:verilen_depo 1:tüm_depolar

degUSK_FIS_NO = susk.UretSon_FisNo;

if (susk.FisUret() != true)

MessageBox.Show(susk.HataKodu.ToString() + ' ' + susk.HataMesaji);

if (susk.Kaydet() != true)

MessageBox.Show(susk.HataKodu.ToString() + ' ' + susk.HataMesaji);

}

catch (Exception ex)

{

MessageBox.Show(ex.Message);

}

finally

{

Marshal.ReleaseComObject(susk);

Marshal.ReleaseComObject(sirket);

kernel.FreeNetsisLibrary();

Marshal.ReleaseComObject(kernel);

}

}Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.