Fatih Alakuş

netopenx fatura kaydı

  Netsis/NetopenX

netopenx ile çalışan bir uygulamamız yeni sürümde hata vermekte yardımlarınızı bekliyorum.


 Kernel kernel = new Kernel();
 Sirket sirket = default(Sirket);
 Fatura fatura = default(Fatura);
 FatUst fatUst = default(FatUst);
 FatKalem fatKalem = default(FatKalem);
 
 foreach (var dosya in dosyaListesi)
 {

 if (Path.GetFileName(dosya).StartsWith(tip))
 {
 string[] satirlar = File.ReadAllLines(dosya, Encoding.Default);

 if (satirlar.Length > 0)
 {
 string seri = "";
 
 try
 {
 sirket = kernel.yeniSirket(TVTTipi.vtMSSQL,
 SirketAdi,
 "TEMELSET",
 "",
 KullaniciAdi,
 KullaniciSifresi,
 10);
 fatura = kernel.yeniFatura(sirket, TFaturaTip.ftSFat);

 fatUst = fatura.Ust();


 if (satirlar[0].Split('|')[11].Trim() != "A")
 {
 fatUst.FATIRS_NO = fatura.YeniNumara("TMM");
 }
 else {
 string NUMARA = satirlar[0].Split('|')[12].Trim();
 NUMARA = NUMARA.PadLeft(15, '0');
 fatUst.FATIRS_NO = NUMARA;


 }
 // "TMM"+satirlar[0].Split('|')[12].PadLeft(12,'0');

 //fatUst.CariKod = "12017283";
 //fatUst.Tarih = DateTime.Now;
 //fatUst.ENTEGRE_TRH = DateTime.Now;
 //fatUst.FiiliTarih = DateTime.Now;
 //fatUst.TIPI = TFaturaTipi.ft_Acik;
 //fatUst.Proje_Kodu = "0";
 //fatUst.KDV_DAHILMI = true;

 fatUst.TIPI = TFaturaTipi.ft_Acik;
 //fatUst.PLA_KODU = "02";
 //fatUst.Proje_Kodu = "0";
 fatUst.KDV_DAHILMI = false;
 fatUst.CariKod = satirlar[0].Split('|')[0];
 string tarihyil = satirlar[0].Split('|')[1].Substring(0, 4);
 string tarihay = satirlar[0].Split('|')[1].Substring(4, 2);
 string tarihgun = satirlar[0].Split('|')[1].Substring(6, 2);
 // dekont.Tarih = Convert.ToDateTime(tarihyil + "-" + tarihay + "-" + tarihgun);
 fatUst.Tarih = Convert.ToDateTime(tarihyil + "-" + tarihay + "-" + tarihgun);
 string tarihyil2 = satirlar[0].Split('|')[2].Substring(0, 4);
 string tarihay2 = satirlar[0].Split('|')[2].Substring(4, 2);
 string tarihgun2 = satirlar[0].Split('|')[2].Substring(6, 2);
 fatUst.ODEMETARIHI = Convert.ToDateTime(tarihyil2 + "-" + tarihay2 + "-" + tarihgun2);
 fatUst.ODEMEGUNU = Convert.ToInt32(satirlar[0].Split('|')[3]);
 fatUst.Aciklama = satirlar[0].Split('|')[12].ToString();
 fatUst.ENTEGRE_TRH = fatUst.Tarih;
 fatUst.FiiliTarih = fatUst.Tarih;
 //MessageBox.Show("test");
 fatUst.EKACK12 = satirlar[0].Split('|')[4];
 fatUst.EKACK2 = satirlar[0].Split('|')[11];
 fatUst.EKACK7 = satirlar[0].Split('|')[13];
 fatUst.EKACK8 = satirlar[0].Split('|')[14];
 fatUst.EKACK9 = satirlar[0].Split('|')[15];
 fatUst.EKACK10 = satirlar[0].Split('|')[16];
 fatUst.EKACK11 = satirlar[0].Split('|')[17];
 fatUst.GENELTOPLAM = Convert.ToDouble(satirlar[0].Split('|')[18]);
 //EFatura Kaydı 1 olanlar
 //.
 //.
 fatUst.EKACK1 = satirlar[0].Split('|')[20];
 fatUst.EKACK3 = satirlar[0].Split('|')[21];
 fatUst.EKACK4 = satirlar[0].Split('|')[22];
 fatUst.EKACK5 = satirlar[0].Split('|')[23];
 fatUst.EKACK6 = satirlar[0].Split('|')[24];
 fatUst.EKACK13 = satirlar[0].Split('|')[25];
 fatUst.EKACK14 = satirlar[0].Split('|')[26];
 fatUst.EKACK15 = satirlar[0].Split('|')[27];
 fatUst.EKACK16 = satirlar[0].Split('|')[28];

 for (int i = 0; i < satirlar.Length; i++)
 {
 fatKalem = fatura.kalemYeni(satirlar[i].Split('|')[5]);
 fatKalem.STra_BF = Convert.ToDouble(satirlar[i].Split('|')[6]);
 fatKalem.STra_NF = Convert.ToDouble(satirlar[i].Split('|')[6]);
 fatKalem.STra_KDV = Convert.ToInt32(Convert.ToDouble(satirlar[i].Split('|')[7]) / Convert.ToDouble(satirlar[i].Split('|')[6]) * 100);

 fatKalem.STra_DOVFIAT = Convert.ToDouble(satirlar[i].Split('|')[8]);
 fatKalem.SatirBaziAcik[1] = satirlar[i].Split('|')[31].ToString();
 // MessageBox.Show(satirlar[i].Split('|')[10].Trim());
 if (satirlar[i].Split('|')[10].Trim() == "EUR")
 {

 fatKalem.STra_DOVTIP = 1;
 // MessageBox.Show(fatKalem.STra_DOVTIP.ToString());
 }
 if (satirlar[i].Split('|')[10].Trim() == "USD")
 {

 fatKalem.STra_DOVTIP = 2;
 // MessageBox.Show(fatKalem.STra_DOVTIP.ToString());
 }
 //if (fatKalem.STra_DOVTIP == 0)
 //{
 // fatKalem.dov = "T";
 //}
 //else
 //{
 // fatKalem.DovTL = "D";
 //}

 // fatKalem.STra_DOVTIP = Convert.ToInt32(satirlar[i].Split('|')[9]);

 //fatKalem = fatura.kalemYeni("NAVLUN BEDELİ");
 //fatKalem.DEPO_KODU = 20;
 //fatKalem.STra_GCMIK = 1;
 //fatKalem.STra_NF = 12;
 //fatKalem.STra_BF = 12;

 fatKalem.Ekalan = satirlar[i].Split('|')[29];
 fatKalem.Ekalan1 = satirlar[i].Split('|')[30];
 //for (int j = 0; j < 10; j++)
 //{
 // //fatKalem.set_SatirBaziAcik(j, satirlar[i].Split('|')[31 + j]);
 //}
 fatKalem.DEPO_KODU = 20;//satirlar[i].Split('|')[0];//
 fatKalem.STra_GCMIK = 1;


 }

 fatura.kayitYeni();

 MessageBox.Show("Fatura No: " + fatUst.FATIRS_NO);
 DosyaTasi(dosya);


 }
 catch (Exception ex)
 {
 MessageBox.Show(ex.Message);
 }
 finally
 {
 Marshal.ReleaseComObject(fatKalem);
 Marshal.ReleaseComObject(fatUst);
 Marshal.ReleaseComObject(fatura);
 Marshal.ReleaseComObject(sirket);
 kernel.FreeNetsisLibrary();
 Marshal.ReleaseComObject(kernel);
 }
 }
 
 
 }
C#netopenx fatura


zeynep özçılnak

Merhaba,Oluşan hata 9.0.13 seti içerisinde bulunan netopenx,netcachequery ve fattrk dosyaları düzeltilmiştir.Saygılarımızla,

Logo Uyarlama Araçları Ekibi


26/03/18 14:02


zeynep özçılnak

Merhaba,Oluşan hata 9.0.13 seti içerisinde bulunan netopenx,netcachequery ve fattrk dosyaları düzeltilmiştir.Saygılarımızla,

Logo Uyarlama Araçları Ekibi


26/03/18 14:03

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.