Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Netopenx Depolar arası transfer Dinamik Depo İşlemleri

  Netsis/NetopenX 9.0.14

Merhabalar, NetOpenx üzerinden Dinamik depo işlemi yapmaktayız. Bu işlemde Kaynak hücre ve seri harekini verebiliyor  iken; hedef seri ve hücre hareketini verememekteyiz. Bunu nasıl yapabileceğimizi bulamadık. Aşağıda kod bloğumuzu paylaşıyorum. Yardımlarınızı rica ederim.


NetOpenXDTK.DinamikDepo dpo = null;

dpo = net_Kernel.yeniDinamikDepo(net_Sirket, NetOpenX50.TDepoIslemTipi.ditToplama,
NetOpenX50.TDepoBelgeTipi.dbtDepolarArasiTransfer);


net_Fatura.OkuUst(net_Fatura.Ust().FATIRS_NO, net_Fatura.Ust().CariKod);
net_Fatura.OkuKalem();

dpo.BelgeNumarasi = net_Fatura.Ust().FATIRS_NO;
dpo.CariKodu = net_Fatura.Ust().CariKod;
dpo.KalemleriHazirla();

for (int i = 0; i < (dpo.HareketAdedi); i++)
{

net_FatKalem = net_Fatura.get_Kalem(i);
NetOpenXDTK.DepoHareket hareket = dpo.get_Hareket(i);
NetOpenXDTK.HucreHareketKalem hucre = hareket.YeniHucreHareketKalem(net_FatKalem.Ekalan1);
hucre.NetMiktar = hareket.Miktar;
hucre.HareketTipi = NetOpenX50.TDepoHareketTipi.dhtNormal;  
string pSeri = net_FatKalem.SeriTakibi;
WriteToTextEx(Convert.ToString(pSeri), "pSeri");
if (pSeri == "E" && !String.IsNullOrEmpty(net_FatKalem.Ekalan))
hucre.SeriEkle(net_FatKalem.Ekalan, "", "", "", net_FatKalem.STra_GCMIK);
}
dpo.HareketleriIsle();

 Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.