Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Muhasebe kodlarını Set etme

  Tiger/Logo Object Designer (LOD)

Logo oluşturduğu irsaliye ve malzeme fişleri için muhasebe hesap kodları ve masraf merkezi kodlarını genel bağlantılardan LObject ile otomatik getirmek istiyoruz. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz?


LObjects FillAccCodes


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.
Onaylanmış Cevap

Post işleminden önce FillAccCodes method ‘unu kullanarak bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda örnek bulunmaktadır.

UnityObjects.Data purdis = Global.UnityApp.NewDataObject(UnityObjects.DataObjectType.doPurchDispatch);
purdis.New();
purdis.DataFields.FieldByName("TYPE").Value = 1;
purdis.DataFields.FieldByName("NUMBER").Value = "MLZDENEME02";
purdis.DataFields.FieldByName("DATE").Value = "24.06.2015";
purdis.DataFields.FieldByName("TIME").Value = 205129229;
purdis.DataFields.FieldByName("ARP_CODE").Value = "CRH01";
purdis.DataFields.FieldByName("CREATED_BY").Value = 1;
purdis.DataFields.FieldByName("DEDUCTIONPART1").Value = 2;
purdis.DataFields.FieldByName("DEDUCTIONPART2").Value = 3;
purdis.DataFields.FieldByName("DISP_STATUS").Value = 1;
purdis.DataFields.FieldByName("CURRSEL_TOTALS").Value = 1;

UnityObjects.Lines transactions_lines = purdis.DataFields.FieldByName("TRANSACTIONS").Lines;
transactions_lines.AppendLine();
transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("TYPE").Value = 0;
transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("MASTER_CODE").Value = "TICARI01";
transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("QUANTITY").Value = 12;
transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("PRICE").Value = 365;
transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("UNIT_CODE").Value = "ADET";
transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("UNIT_CONV1").Value = 1;
transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("UNIT_CONV2").Value = 1;
transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("VAT_RATE").Value = 18;
transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("EDT_CURR").Value = 1;
transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("MONTH").Value = 6;
transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("YEAR").Value = 2015;

purdis.FillAccCodes(); 

if (purdis.Post() == true)
 {
  MessageBox.Show("POST OK !");
 }
else
 {
  if (purdis.ErrorCode != 0)
   {
    MessageBox.Show("DBError(" + purdis.ErrorCode.ToString() + ")-" + purdis.ErrorDesc + purdis.DBErrorDesc);
   }
  else if (purdis.ValidateErrors.Count > 0)
   {
    string result = "XML ErrorList:";
    for (int i = 0; i < purdis.ValidateErrors.Count; i++)
      {
       result += "(" + purdis.ValidateErrors[i].ID.ToString() + ") - " + purdis.ValidateErrors[i].Error;
      }
    MessageBox.Show(result);
   }
  }

 


31/10/15 13:20

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.