Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Millileştirme Fişinin Rest ile aktarılması sırasında saat hatası

  Tiger/REST 2.72

Depo otomasyon aracılığı ile Tiger wings Vers 2.73 programına ambar ve Millileştirme fişi aktarılmakta. Aktarım sırasında ambar fişleri sorunsuz aktarılır iken millileştirme fişi aktarımlarında saat ile ilgili sorun yaşamaktayız. Örneğin saat 16:00 da yapılan aktarımda millileştirme fişi saat 04:00 olarak aktarılmaktadır. Operasyon fişi saati sebebi ile , sistem operasyon fişi öncesine millileştirme fişi aktarılamaz uyarısı alınmaktadır. 

Aktarım Rest servis aracılığı ile yapılmaktadır. Kullandığımız sorgular aşağıdaki gibidir;

Milliştirme Fİşi

{"DataObjectParameter" : { }, "INTERNAL_REFERENCE": 0, "GUID": "B83D8947-7BB6-46CC-AD19-3D63E5D28F55", "NUMBER": "~", "TRCODE": 2, "BRANCH": 0, "FACTORY": 0, "DEPARTMENT": 2, "DATA_SITEID": 0, "SOURCEINDEX": 6, "PROJECTREF": 2628, "EXIMFILECODE": "T21-148", "EXIMFILELNNR": 1, "DATE": "2021.10.01", "TIME": 237580288, "FTIME": 237580288, "DOCODE": "T21-148", "AUXIL_CODE": "", "GENEXCTYPE": 1, "LINEEXCTYPE": 0, "GENEXCTYPE": 1, "LINEEXCTYPE": 0, "DOC_DATE": "2021.10.01", "DOC_TIME": 237580288, "AUXIL_CODE": "", "DEPARTMENT": 2, "SALESMANREF": 0, "SALESMAN_CODE": "", "TRANSACTIONS" : {"items": [{ "PROJECTREF": 2628, "DATA_SITEID": 0, "STCODE": "CT.SPR.C000558", "VARIANTREF": 0, "VARIANTCODE": "", "LINETYPE": 0, "SOURCEINDEX": 6, "DESTINDEX": 2, "AMOUNT": 1, "UINFO1": 1, "UINFO2": 1, "UNIT_CODE": "ADET", "UNITSET_CODE": "ADET", "IMPUEDIT": "ADET", "UINFO7": 0, "UINFO8": 0, "GROSSUINFO1": 0, "GROSSUINFO1": 0, "AV_AMOUNT": 1, "EXIMFILECODE": "T21-148", "EXIMFILELNNR": 1, "AUXIL_CODE": "SR21-329CT-PPP-T", "LINEEXP": "QC0944CA", "PROJECTREF": 2628, "REPORTRATE": 0, "TRCURR": 1, "TRRATE": 0, "PRICE": 0, "EDTPRICE": 0, "EDTCURR": 0, "TOTAL": 0, "SL_LINES" : {"items": [ { "SL_TYPE": 1, "SL_CODE": "SR21-329CT-PPP-T", "UNIT_CODE": "ADET", "QUANTITY": 1, "MU_QUANTITY": 1, "SOURCE_QUANTITY": 1, "UNIT_CONV1": 1, "UNIT_CONV2": 1, "UNIT_CONV7": 0, "UNIT_CONV8": 0, "GROSS_U_INFO1": 0, "GROSS_U_INFO2": 0, "DATE_EXPIRED": "2021.09.30", "SOURCE_MT_REFERENCE": 58228, "SOURCE_SLT_REFERENCE": 27966, "SOURCE_MT_SITEID": 0, "SOURCE_SLT_SITEID": 0, "DATA_SITEID": 0, }, ]} }, ]}}

-------25 Ambar Transfer

{"DataObjectParameter" : { }, "INTERNAL_REFERENCE": 0, "GUID": "B32273ED-9EC9-4C46-8AFA-F5D8D9082D46", "DOC_DATE": "2021.09.30", "DOC_TIME": 269099520, "SHIP_DATE": "2021.09.30", "SHIP_TIME": 269099520, "EINVOICE": 0, "NUMBER": "CIR2021000001163", "GROUP": 3, "IO_TYPE": 2, "FOOTNOTE1": "", "SOURCE_DIVISION_NR": 0, "SOURCE_FACTORY_NR": 0, "SOURCE_DEPARTMENT_NR": 0, "DATA_SITEID": 0, "SOURCE_WH": 2, "SOURCE_COST_GRP": "2", "DEST_WH": 2, "DEST_COST_GRP": "2", "DEST_DIVISION_NR": 0, "DEST_FACTORY": 0, "DEST_DEPARTMENT_NR": 0, "TYPE": 25, "DATE": "2021.09.30", "TIME": 269099520, "FTIME": 269099520, "DOC_NUMBER": "", "TRACK_NR": "5433", "AUXIL_CODE": "", "CURRSEL_TOTALS": 1, "CURRSEL_DETAILS": 0, "AFFECT_COLLATRL": 0, "STATUS": 0, "DEST_STATUS": 0, "CURRSEL_TOTALS": 1, "CURRSEL_DETAILS": 0, "DOC_TIME": 269099520, "RC_RATE": 8.8433, "TRANSACTIONS" : {"items": [{ "AFFECT_COLLATRL": 0, "DATA_SITEID": 0, "ITEM_CODE": "UL.SPR.T000001", "VARIANTREF": 0, "VARIANTCODE": "", "TYPE": 0, "SOURCEINDEX": 2, "SOURCECOSTGRP": "2", "DESTINDEX": 2, "DESTCOSTGRP": "2", "QUANTITY": 1, "UNIT_CONV1": 1, "UNIT_CONV2": 1, "UNIT_CODE": "ADET", "UNIT_CONV7": 0, "UNIT_CONV8": 0, "GROSS_U_INFO1": 0, "GROSS_U_INFO1": 0, "AUXIL_CODE": "OG-001", "AUXIL_CODE2": "", "DESCRIPTION": "", "RC_XRATE": 8.8433, "CURR_TRANS": 0, "TC_XRATE": 0, "VAT_INCLUDED": 0, "CURR_PRICE": 0, "PR_RATE": 0, "PC_PRICE": 0, "PRICE": 0, "EDT_PRICE": 0, "EDT_CURR": 0, "TOTAL": 0, "OHP_CODE2": "", "SL_DETAILS" : {"items": [ { "SL_TYPE": 1, "SL_CODE": "OG-001", "UNIT_CODE": "ADET", "QUANTITY": 1, "MU_QUANTITY": 1, "SOURCE_QUANTITY": 1, "UNIT_CONV1": 1, "UNIT_CONV2": 1, "UNIT_CONV7": 0, "UNIT_CONV8": 0, "GROSS_U_INFO1": 0, "GROSS_U_INFO2": 0, "SOURCE_MT_REFERENCE": 4374, "SOURCE_SLT_REFERENCE": 4575, "SOURCE_MT_SITEID": 0, "SOURCE_SLT_SITEID": 0, "DATA_SITEID": 0, }, ]} }, ]}}Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.