Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Malzeme kartı oluşturmak istediğimde gelen hata...

  Tiger/Logo Object Designer (LOD)

Merhaba,

Malzeme kartını öncelikle elle oluşturup Logo'da dışarı Aktarı kullanıp xml çıktısını aldım,

Arkasından https://forum.logo.com.tr/index.php?page=xml-code-converter  'ü kullanıp Delphi Code'una çevirip aşağıdaki gibi düzenledim.

Fakat yine 20 nolu hata geliyor. Xml hatası dönmüyor.

 try
  MaterialCard := LogoUnity.NewDataObject(doMaterial);
  MaterialCard.New();

  YarnCode := AADOQuery.FieldByName('StockCode').AsString;
  //Zorunlu Alandir.Urun kodu
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('CODE').Value := YarnCode;

  //Zorunlu Alandir. Urun adi
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('NAME').Value := AADOQuery.FieldByName('StockName').AsString;

  // İplik daha sonradan satılabilir... 
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('CARD_TYPE').Value := 10; // 1 Ticari, 10 Hammadde...

  // Zorunlu Alan Grup Kodu...
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('GROUP_CODE').Value := 'İPLİK ALIM';
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('AUTH_CODE').Value := 'İPLİK';
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('MARKCODE').Value := '600.07.001';

  // Other Infos From Logo...
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('USEF_PURCHASING').Value := 1;
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('USEF_SALES').Value := 1;
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('USEF_MM').Value := 1;
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('TRACK_TYPE').Value := 1;

  MaterialCard.DataFields.FieldByName('LOTS_DIVISIBLE').Value := 1;
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('DIST_LOT_UNITS').Value := 1;
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('COMB_LOT_UNITS').Value := 1;

  //Zorunlu Alandir.Birim (adet,kg,gr...)
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('UNITSET_CODE').Value := 'KG';

  MaterialCard.DataFields.FieldByName('AUTOINCSL').Value := 1;

  // Zorunlu Alandir => KDV...
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('VAT').Value := 8;
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('SELVAT').Value := 8;
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('RETURNVAT').Value := 8;
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('SELPRVAT').Value := 8;
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('RETURNPRVAT').Value := 8;

  MaterialCard.DataFields.FieldByName('EXT_ACC_FLAGS').Value := 3;
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('PACKET').Value :=0;

  //Malzeme kartinin birim bilgileri ekleniyor.
  Units := MaterialCard.DataFields.FieldByName('UNITS').Lines;
  Units.AppendLine();
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('UNIT_CODE').Value := 'KG';
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('USEF_MTRLCLASS').Value := 1;
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('USEF_PURCHCLAS').Value := 1;
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('USEF_SALESCLAS').Value := 1;
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('CONV_FACT1').Value := 1;
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('CONV_FACT2').Value := 1;

  Units.AppendLine();
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('UNIT_CODE').Value := 'BOBİN';
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('USEF_MTRLCLASS').Value := 1;
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('USEF_PURCHCLAS').Value := 1;
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('USEF_SALESCLAS').Value := 1;
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('CONV_FACT1').Value := 1;
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('CONV_FACT2').Value := 1;

  Units.AppendLine();
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('UNIT_CODE').Value := 'TON';
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('USEF_MTRLCLASS').Value := 1;
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('USEF_PURCHCLAS').Value := 1;
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('USEF_SALESCLAS').Value := 1;
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('CONV_FACT1').Value := 1;
  Units[Units.Count - 1].FieldByName('CONV_FACT2').Value := 1;

  // Other Flags...
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('EXTCRD_FLAGS').Value := 63;
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('UPDATECHILDS').Value := 1;
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('SALE_DEDUCTION_PART1').Value := 1;
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('SALE_DEDUCTION_PART2').Value := 2;
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('PURCH_DEDUCTION_PART1').Value := 1;
  MaterialCard.DataFields.FieldByName('PURCH_DEDUCTION_PART2').Value := 2;

  Result := (MaterialCard.Post());
  if not Result then
  begin
   AddTCPLog(YarnCode + ' nolu malzeme kartı eklenirken hata oluştu ! Hata Bilgisi : ' + GetErrors(MaterialCard));
  end;
 except
  on E: Exception do
  begin
   AddTCPLog(YarnCode + ' nolu malzeme kartı eklenirken hata oluştu ! Delphi Error: ' + E.Message + ', Logo Obj Hata Bilgisi : ' + GetErrors(MaterialCard));
  end;
 end;

GetErros metodunun içeriği ;

 Result := '';

 if (DataObj.ErrorCode <> 0) then
 begin
  Result := ('Hata Kodu : ' + IntToStr(DataObj.ErrorCode) + #13#10 +
        'Hata Açıklama: ' + DataObj.ErrorDesc + #13#10 +
        'Hata Db Açıklama : ' + DataObj.DBErrorDesc);
 end
 else
 begin
  Result := 'XML Errors ' + #13#10;
  for loop := 0 to DataObj.ValidateErrors.Count - 1 do
  begin
   Result := Result + IntToStr(DataObj.ValidateErrors[loop].ID) + ' : ' +
                  DataObj.ValidateErrors[loop].Error + #13#10;
  end;
 end;

 


LObject Delphi Method


NaciO

Eğer XML hatası alınmıyorsa bu bir DB hatasıdır. DB hatası içerisinde ise ErrorCode, ErrorDesc ve DBErrorDesc bilgilerini kontrol etmişsiniz. ErrorDesc ve DBErrorDesc ile bir açıklama bilgisi gelmiyorsa malzeme veya bağlı bir tablosuna yazılmış standart olmayan bir trigger içerisinde işlem durduruluyor olabilir.

DB hatalarında SQL transaction açılmış ve sonrasında RollBack edilmiş olmalı. Profiler ile trace alıp RollBack hemn öncesindeki satırları kontrol edebilirsiniz. Bu satırları Management Studio içerisinden çalıştırmaya çalıştığınızda anlamlı hata mesajlarını yakalayabilirsiniz.


12/07/16 15:50

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.