Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

LPT uyarlaması ile eklenen alanların XML'ye yansıması

  j-Platform/LPT Diğer

Ürünün standart formlarına uyarlama ile yeni alanlar ekleyip, bu alanlara girilen değerlerin XML Veri Aktarımı ile içeri/dışarı aktarılmasını sağlayabilir miyim?


LPT Extension XML Export Import


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Merhaba,


Ürünün standart formlarına eklenecek alanlar aşağıdaki bağlantı adresinden erişebileceğiniz YouTube videosundaki yöntemle eklenmelidir.


Extension Header Oluşturma (youtube.com)


LPT projesinin Properties>Logo>Customization>Deploy altındaki "Generate Import/Export Class Files" onay kutusu seçili hale getirilmelidir.

Business Object Definition’da Export/Import XML onay kutusu seçili hale getirilmelidir.


Bu ayarlardan sonra, j-Platform içerisinden Veri Aktarımı - Dışarı yöntemi ile XML dışarı alındığında, extension değerlerinin XML'ye yansıması beklenir. İçerideki kayıt silinip, bu XML j-Platform Veri Aktarımı - İçeri yöntemi ile içeriye alındığında, extension alanın dolu olduğu yeni bir kaydın oluştuğu gözlemlenmesi beklenir.


Uyarlamanız hangi BO üzerinde ise, o BO'nun servisine get-post taleplerini gönderirken, query param olarak custGUID parametresine ilgili uyarlamanın guid'ini vererek gönderin. Böylelikle GET yönteminde JSON içerisindeki extensions bloğunda uyarlama ile eklenen alanlar gelecektir. POST yönteminde ise, aktarılan kayıt ürün içerisinden görüntülendiğinde, request body içerisinde gönderdiğiniz JSON desenindeki extensions bloğunda yer alan değerlerin, uyarlama ile eklenen alanlara set edildiğini gözlemleyeceksiniz. 24/01/24 21:05


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Yukarıdaki işlem adımları takip edilerek geliştirilen LPT uyarlaması ile çözüm ortağı setinde istenen sonuç elde ediliyorken müşteri ortamında XML dosyasında Extensions bloğu gözükmüyorsa; 


j-Platform ürününün gerek stabil çalışması, gerekse uyarlama ile eklenen alanların XML Export yapılabilmesi için JDK ile çalışması gerekiyor.

Yalnızca JRE bizim işimizi bazı noktalarda göremiyor. Bu noktalardan biri de XML Export işlemi sırasında Extensions alanların gelmesi.

Runtime esnasında JDK’daki Javac’ı kullanarak uyarlamadan class generate ediip Javac ile compile ediliyor.


O nedenle müşteri ortamında aşağıdaki adımlar takip edilmeli;


Örneğin; JDK kurulumunuzun "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_161" adresinde kurulu olduğunu varsayalım.

 

  1. Stand-alone tomcat kurulumları için, tomcat bin dizini altındaki catalina.bat dosyası içerisine, comment-out "rem" satırlarının sonuna set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_161 yazılmalıdır.
  2. Servis olarak kurulan tomcatlerde ise, tomcat bin dizini altındaki tomcatw.exe dosyasında java path olarak "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_161\jre\bin\server" altındaki jvm.dll dosyası verilmelidir. Beraberinde biligsayarın environment variables arasına JAVA_HOME parametresi ekleyip, value olarak "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_161" adresi verilmeli. Ayrıca yine aynı yerden path parametresindeki diğer tüm java değerleri kaldırılmalı ve "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_161\bin" path'i eklenmelidir. Değişikliklerin geçerli olması için bilgisayarı kapatıp açın.

 

Bilgilerinize, iyi çalışmalar.


24/01/24 21:10

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.