Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

LPT StoredProcedure

  j-Platform/LPT

LPT ile stored procedure leri nasıl çalıştırabilirim?


StoredProcedure stored procedure


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Aşağıdaki örnekteki gibi kullanabilirsiniz.

Lpt buttonunun eventında procedure'ü çalıştırma örneği


CREATE PROCEDURE TESTPROCC

( @MALZEMEADI nvarchar(10) )

WITH ENCRYPTION

AS

BEGIN

UPDATE U_001_ITEMS SET DESCRIPTION = @MALZEMEADI WHERE LOGICALREF=103

END
 public void onClickProc(JLbsXUIControlEvent event)
{
boolean test=false;
try {
test= UnityHelper.callDBProc(event.getClientContext(), "TESTPROCC", new String[] {"MALZEMEADI"}, new Object[] {"TESTMALZEMESİ"});
} catch (LbsLocalizableException e1) {
e1.printStackTrace();
}
ProjectUtil.warn(event,String.valueOf(test));
}
07/09/17 11:54

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.