NaciO

Logo Objects veya REST servis ile fatura için muhasebeleştir veya muhasebeleştirme işlemi

  Tiger/Logo Objects Diğer

Logo Objects veya REST servis ile fatura için muhasebeleştir veya muhasebeleştirme işlemi yapılabilir mi?


Logo Objects REST FillAccCodes Muhasebeleştirme


NaciO

Onaylanmış Cevap

Faturanın muhasebeleştirilmesini 3 farklı yöntem ile ele almak mümkündür.


1 - Otomatik Muhasebeleştirme


Entegrasyon araçları Tiger içerisindeki parametrelere tabidir. Eğer Tiger içerisinde otomatik muhasebeleştirme aktif ve entegrasyon esnasında da muhasebe kodlarını girmişsek bu fatura kaydedilmesinin akabinde otomatik olarak muhasebe fişi de oluşacaktır.

Bu noktada kritik nokta ilgili muhasebe kodlarının fatura ile birlikte sisteme iletilmesidir. Bunun ise iki yöntemi vardır. Entegrasyon esnasında XML/JSON içerisinde bu bilgiler neticede birer tag'e tekabul eder bunların set edilmesi yeterlidir. Hangi alanın set edilmesi gerektiği bilgisinin en kolay yöntemi ise bildiğiniz gibi Tiger içerisinde benzer bir fatura oluşturup bunu XML ile dışarı aktarmaktır.

Muhasebe hesap kodlarını doldurmanın diğer yöntemi ise FillAccCodes yöntemi ile Muhasebe Bağlantı Kodlarında tanımlı muhasebe kodlarının otomatik olarak set edilmesini sağlamaktır.

Yukarıda bahsettiğim konular hakkında aşağıdaki linklerde bahsedilen konuları incelemenizi tavsiye ederim.


https://forum.logo.com.tr/index.php?page=details&konu=fillacccodes-muhasebe-kodlarini-neden-doldurmaz

https://docs.logo.com.tr/public/wua/logo-objects/logo-objects-baslangic/logo-objects-ile-aktarim-oernegi2 - doIntegration


Hem Logo Objects hem de REST Servis tarafında kullanılabilecek bu yöntem, Tiger içerisinde faturanın üzerinde sağ tuş "Muhasebeleştir" işlemi ile aynı çalışır.

Açıklama ve örnekler için;


https://docs.logo.com.tr/public/wua/logo-objects/logo-objects-kuetuephanesi/unityapplication/dointegration


3 - Muhasebe Fişi Oluşturmak


Yukarıda bahsettiğim 1 ve 2 numaralı yöntemlerde nihayetinde fatura bağlantılı bir muhasebe fişi oluşmaktadır. Dolayısıyla her iki yöntemi kullanmak yerine doğruda bir muhasebe fişi de oluşturulabilir.


Saygılarımla.11/01/21 17:47

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.