Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

LOGO OBJECT FATURA KAYDI

  Tiger/Logo Objects

AŞAĞIDAKİ KODAL TIGER3 E İNSERT YAPILIYOR,

PERAKENDE FATURA SEÇİLDİĞİNDE FATURA LİSTESİNDE GÖZÜNEN TOPLAM İÇTEKİ TOPLAMLA FARKLI (KDV DAHİL TOPLAM+KDV HESAPLANARAK YAZIYOR  TOPLAM : 256.61),

FATURA İÇİNDE DEĞİŞTİR İLE BAKILDIĞINDA TOPLAMI DOĞRU,

 

 

invoice = unitiapp.NewDataObject(UnityObjects.DataObjectType.doSalesInvoice); //FATURA ınsert

                            invoice.New();


                            invoice.DataFields.FieldByName("TYPE").Value = 7;

                            invoice.DataFields.FieldByName("NUMBER").Value = siparisfisno;

                            invoice.DataFields.FieldByName("DATE").Value = siparistarihi;

                            invoice.DataFields.FieldByName("TIME").Value = zaman;

                            invoice.DataFields.FieldByName("DOC_NUMBER").Value = FATBASID;

                            invoice.DataFields.FieldByName("AUXIL_CODE").Value = "ozkod";

                            invoice.DataFields.FieldByName("AUTH_CODE").Value = "YETKI";

                            invoice.DataFields.FieldByName("ARP_CODE").Value = carkod;

                            invoice.DataFields.FieldByName("SOURCE_WH").Value = 15;

                            invoice.DataFields.FieldByName("SOURCE_COST_GRP").Value = 2;

                            invoice.DataFields.FieldByName("DIVISION").Value = 2;

                            invoice.DataFields.FieldByName("DEPARTMENT").Value = 9;                           


                            // IrSALİYE İNSERTLERİ****************************************************************************************


                            UnityObjects.Lines dispatches_lines = invoice.DataFields.FieldByName("DISPATCHES").Lines;//iRSALİYE

                            dispatches_lines.AppendLine();


                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("TYPE").Value = 7;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("NUMBER").Value = IRSNO;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("DATE").Value = siparistarihi;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("TIME").Value = zaman;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("SOURCE_WH").Value = 15;                            

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("INVOICED").Value = 1;  

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("CREATED_BY").Value = 43; 

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("DATE_CREATED").Value = DateTime.Now;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("HOUR_CREATED").Value = DateTime.Today.Hour;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("MIN_CREATED").Value = DateTime.Today.Minute;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("SEC_CREATED").Value = DateTime.Today.Second;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("MODIFIED_BY").Value = 43;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("CURRSEL_TOTALS").Value = 1;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("DATA_SITEID").Value = 1;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("DIVISION").Value = 2;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("DEPARTMENT").Value = 9;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("ORIG_NUMBER").Value = siparisfisno;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("PROJECT_CODE").Value = 2;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("AFFECT_RISK").Value = 0;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("DISP_STATUS").Value = 1;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("SHIP_DATE").Value = DateTime.Now;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("SHIP_TIME").Value = zaman;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("DOC_DATE").Value = siparistarihi;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("DOC_TIME").Value = zaman;

                            dispatches_lines[dispatches_lines.Count - 1].FieldByName("EINVOICE").Value = 2;


                            UnityObjects.Lines transactions_lines = invoice.DataFields.FieldByName("TRANSACTIONS").Lines;  

                                transactions_lines.AppendLine();

                                transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("TYPE").Value = 0;

                                transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("MASTER_CODE").Value = stkod;

                                transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("SOURCEINDEX").Value = 15;

                                transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("SOURCECOSTGRP").Value = 2;              

                                transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("QUANTITY").Value = siparisSatirmiktari; //MIKTAR

                                transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("CURR_PRICE").Value = 160;

                                transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("TOTAL").Value = siparisSatirkdvdahiltutari;

                                transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("COST_DISTR").Value = 0;//İSK ORAN

                                transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("DISCOUNT_DISTR").Value = 0; //İSK TUTAR

                                transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("UNIT_CODE").Value = birimseti;

                                transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("UNIT_CONV1").Value = 1; //cevrim 1

                                transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("UNIT_CONV2").Value = 1; //cevrim2

                                transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("VAT_RATE").Value = kdvoran; //kdv oran

                                transactions_lines[transactions_lines.Count - 1].FieldByName("BILLED").Value = 1; //faturalandı

                               Convert.ToDateTime(siparistarihi).Year; //yıl

                                i++;

                            }


C# LOGOOBJECT FATURA

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.