Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Logo Object , Unable to cast hatası

  Tiger/Logo Objects 2.56

Herkese Hayırlı İşler,

Logo Object kullanan ve IIS üzerinde host edilen Web servis uygulamamız bir kaç yıldır sorunsuz çalışmakta iken, bugün sabahtan aşağıdaki hatayı vermeye başladı. Dünden bugüne gerçekleşen belirgin olay: müşterimizin Logo destekçisi, bir sebepten Logo'yu yeniden kurmak durumunda kalmış. Logo ve Web servis farklı sunucularda kurulu. Register.bat admin olarak çalışıtrdık. Web servisin bulunduğu sunucudan Tiger uygulamasını sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Hata mesajı:

Unable to cast COM object of type 'UnityObjects.UnityApplicationClass' to interface type 'UnityObjects.IUnityApplication'. This operation failed because the QueryInterface call on the COM component for the interface with IID '{2CA7467C-17A1-414C-ABA5-262D8B8ABD38}' failed due to the following error: Error loading type library/DLL. (Exception from HRESULT: 0x80029C4A (TYPE_E_CANTLOADLIBRARY)).

at System.StubHelpers.StubHelpers.GetCOMIPFromRCW(Object objSrc, IntPtr pCPCMD, IntPtr& ppTarget, Boolean& pfNeedsRelease)

at UnityObjects.UnityApplicationClass.get_Connected()


Nedir yorumlarınız; Önerileriniz.?

Teşekkürler..Logo Object Cast Interface

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.