zeynep özçılnak

LOGO CRM TEMELSETE BAĞLANMAYA ÇALIŞIRKEN HATA ALIYORUM

  Netsis/REST

Merhaba,


Netsis'e bağlanırken aşağıdaki gibi bir hata alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz?


Teşekkürler.
Exception Text **************

System.AggregateException: One or more errors occurred. ---> System.Net.Http.HttpRequestException: An error occurred while sending the request. ---> System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: No connection could be made because the target machine actively refused it 127.0.0.1:7070

at System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)

at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)

--- End of inner exception stack trace ---

at System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)

at System.Net.Http.HttpClientHandler.GetRequestStreamCallback(IAsyncResult ar)

--- End of inner exception stack trace ---

--- End of inner exception stack trace ---

at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)

at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)

at System.Threading.Tasks.Task`1.get_Result()

at NetOpenX.Rest.Client.BLL.LoginManager.Login(JLogin loginInfo)

at NetOpenX.Rest.Client.oAuth2.Login(JLogin loginInfo)

at NetOpenX.Rest.TestApp.Form1.button1_Click(Object sender, EventArgs e)

at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)

at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)

at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)

at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)

at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

---> (Inner Exception #0) System.Net.Http.HttpRequestException: An error occurred while sending the request. ---> System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: No connection could be made because the target machine actively refused it 127.0.0.1:7070

at System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)

at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)

--- End of inner exception stack trace ---

at System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)

at System.Net.Http.HttpClientHandler.GetRequestStreamCallback(IAsyncResult ar)

--- End of inner exception stack trace ---<---


noxrest rest crm


zeynep özçılnak

Merhaba,


netopenx rest  test app üzerinden, token alma işlemi başalımı kontrol edilmelidir.


token alma işlemi gerçekleşmiyor ise netsis netopenx rest servisinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli,  çalışmıyor ise start edilerek hata kontrol edilmelidir.28/11/17 10:12

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.