NaciO

LOD ile Tigerdaki gibi F10 tuşuna başıldığında bir kaydın üzerine konumlanması sağlanabilir mi?

  Tiger/Logo Object Designer (LOD)

Elle veri girilip F10 tuşuna basıldığında açılan formdan bu koda benzer ilk kodun üstüne konumlanma işlemi yapılabilir mi?


LOD F10 DoubleClick


NaciO

Onaylanmış Cevap

Bu işlemi yapabilmek için global bir değişkenden faydalanıyoruz.

Örneğin malzeme kartı listesi olan bir browser form için şöylebir yol izlenebilir;


‘global içerisinde bir değişken

g_selectText = “”

‘içerisinde gridlist bulunan form1 içerisinde DoubleClick içerisine yapılması gereken;
(Not : DoubleClick, edit yanındaki 3 nokta butonu ve F10 kısayol tuşu aynı eventı, yani Doubleclick eventını tetikler)


row = MGridRow("LGridList1")
UpdateControlData("LGridList1")
GetCellText("LGridList1", row, 10001, strItmCode) 
g_selectText = strItmCode
CreateQForm("CUSTENTR2",0,2,0,tmpform)
tmpform.ShowForm(1)

‘içerisinde dataGrid olan browser form açıldığında ise FormShow eventı içerisinde şu kurgu yapılabilir. Buradaki DBGLocateByRef metodu asıl işlemi, kaydın üzerine konumlanma işlemini gerçekleştirir.

tblItems = Application.GetTableName(1, Application.CompanyId, Application.FiscPerdId)
sqlTxt = "SELECT LOGICALREF FROM " + tblItems + " WITH(NOLOCK) WHERE CODE LIKE '%" + g_selectText + "%'"

    qry.SetSqlText(sqlTxt)
    CreateQuery(qry)
    qry.executeDirect()
    i=0

    if qry.ready = 1 then
        res = qry.First()
        if res = 1 then
           qry.GetFieldValue(1, 1, intItmRef)
DBGLocateByRef("LDataGrid1", intItmRef)
g_selectText = ""
        end if
        qry.clear
    end if


14/01/17 21:18

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.