Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

LOD içerisinde Logo Objects kullanarak Hızlı üretim fişi oluşturmak

  Tiger/Logo Object Designer (LOD)

Tiger Ent. 2.33 versiyonu için geliştirmekte olduğumuz bir proje içerisinde Hızlı Üretim Fişi oluşturmamız gerekiyor. Bunun için sizden temin ettiğim dökümanlardaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki işlemi yapıyorum ancak hata almaktayım. LOD içerisinde LO kütüphanesi kullanarak bu işlemi nasıl yapabilirim ?

        Set ProdApp = UnityApp.NewProductionApplication
        Set svLnObj = ProdApp.NewQPSlipRefLists
        If not ProdApp.QuickProdFicheProc(8, 5, svLnObj) then
             ShowMessage(ProdApp.GetLastErrorString)
        End if


LOD QuickProdFicheProc Hızlı Üretim Fişi


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.
Onaylanmış Cevap

LOD içerisinde aşağıdaki örneği kullanarak LObjects ile Hızlı Üretim Fişi aktarımı yapabilirsiniz. 

  UnityApp=OleObject("UnityObjects.UnityApplication") 
  res=UnityApp.Login("LOGO","",1)
  warn(res) 
  UnityApp.ProdApp=OleObject("UnityObjects.ProductionApplication")
  ProdApp.RefList=OleObject("UnityObjects.QuickProdSlipRefLists")
  PackDate(27,08,2015,dval)
  PackTime(17,58,45,tval)   
  QProd = ProdApp.QuickProdFicheProc(logRef, urtFlt, RefList,dval,tval,0,0)
  if QProd = true then
  warn("Hızlı üretim fişi oluşmuştur.")
  UnityApp.Disconnect()
  ProdApp.RefList = null
  UnityApp.ProdApp = null
  UnityApp = null
  quilt.CollectGarbage()
  else
  Warn("Hata Mesajı : " + ProdApp.GetLastError() + " - " + ProdApp.GetLastErrorString())
  end if

 


31/08/15 13:43

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.