Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

LOD günün tarih ve saatini DataObjects yöntemiyle (XML formatında) aktarmak

  Tiger/Logo Object Designer (LOD) Diğer

Sorun çözülmüştür. Aşağıdaki kod düzeltmeleri ile halledildi. 


Function gunceltarih()
 UPackDate(Today,d,m,y) 
 Str(d,strD)
 Str(m,strM)
 Str(y,strY)
 gunceltarih=strD+"."+strM+"."+strY
End Function


bugun=gunceltarih()
saat=SysTime()

Invoice.DataFields.FieldByName("DATE").Value = bugun
Invoice.DataFields.FieldByName("TIME").Value = saatCevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.