Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

LOD browser

  Tiger/Logo Object Designer (LOD)

Lod ile browser a  eklediğim alanı filtre ekranında da kullanmak istiyorum bunun  bir yöntemi var mıdır. Teşekkürler.lod browser


NaciO

Standart uygulama formlarına eklediğiniz yeni kolonları filtre olarak kullanamıyorsunuz. Ancak sizin custom form ve browserlarınızdaki bir değeri custom raporlarınızda kullanmanız mümkündür.

Bunu şu şekilde yapıyoruz;

1 - Sizin geriye değer döndüren formunuzun, geri değer döndüren bir form olduğunu AppLaunch event'ı içerisinde tanımlıyoruz. Aşağıdaki örnekte CUSTENTR7 isimli bir formu 12001 ID ile tanımlıyorum. Vereceğimiz ID 12000 - 13000 aralığında olmalı

Sub AppLaunch()
  AddMaskBrw(12001,"CUSTENTR7",1)
End Sub


2 - Formun içerisinde de "Seç" butonuna geri döndürmek istediğiniz değeri belirtmelisiniz;

Bu örnekte ben String olarak TextEdit içerisinde yazılmış veriyi döndürüyorum. Ancak siz bir browser yapıp buradaki herhangi bir değeri de döndürebilirsiniz. String değer döndürmek için şu kodu kullanıyoruz;


Sub ButtonClick(ctrl as String)
  if ctrl = "LButton1" then
     GetTextVal("LTextEdit1",strX)
     Application.SetMskStrVal(strX)
     CloseForm()
  end if
End Sub

Numerik değerler döndürmek için ise 


Sub ButtonClick(ctrl as String)
  if ctrl = "LButton2" then
     GetIntVal("LNumEdit1",intX)
     Application.SetMskNumVal(intX)
     CloseForm()
  end if
End Sub
3 - Raporumuzun FilterEdit kısmında ise tanımımız şu olmalı;

Burada önemli olan Value Mth Nr içerisine, AppLaunch içerisinde tanımladığımız ID bilgisinin yazılmasıdır.


Bu tanımlamaların akabinde formdan döndürdüğümüz değerin raporumuzun içerisinde göründüğünü test edebiliriz;

 


05/12/16 11:48

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.