Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

LObjects Statement (Select) sorgu

  Tiger/Logo Object Designer (LOD)

Com Object ile veri sql üzerinden veri okumaya örnek bir işlem gönderebilir misiniz? 


LogoObjects SQL


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.
Onaylanmış Cevap

Aşağıdaki örnek ile Malzeme kartlarının tutulduğu tablodaki LOGICALREF ve CODE alanlarının Statement sorgu ile ekrana mesaj olarak getirme işlemi.

string resultTxt = "";
string tblItems = Global.UnityApp.GetTableName( 1, Global.UnityApp.CurrentFirm, Global.UnityApp.ActivePeriod);
string sqlTxt = "SELECT LOGICALREF,CODE FROM "+tblItems+" WHERE CARDTYPE <> 22";
UnityObjects.Query Qry = Global.UnityApp.NewQuery();
Qry.Statement = sqlTxt;
if (Qry.OpenDirect())
 {
  bool res = Qry.First();
  while (res)
   {
     resultTxt = resultTxt + Qry.QueryFields[0].Value.ToString() + "\t" + Qry.QueryFields[1].Value.ToString() + "\n";
     res = Qry.Next();
   }
   MessageBox.Show(resultTxt);
  }
else
  {
   MessageBox.Show(Qry.DBErrorDesc.ToString());
  }
Qry.Close();

 


20/08/15 14:44


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.
Alternatif olarak FromClause, WhereClause kullanılabilir.
14/12/16 16:37


NaciO

SQLClause için örnek ekleyeyim;

public static void SQLClauseQuery()
{
    string resultTxt = "";
    string tblItems = Global.UnityApp.GetTableName(1, Global.UnityApp.CurrentFirm, Global.UnityApp.ActivePeriod);
    string alsItems = "ITM";

    UnityObjects.Query Qry = Global.UnityApp.NewQuery();
    UnityObjects.SQLClause SQLC = Qry.SQLClause;

    SQLC.SelectClause.New("LOGICALREF", alsItems);
    SQLC.SelectClause.New("CODE", alsItems);
    SQLC.FromClause.NewTable(tblItems, alsItems);
    SQLC.WhereClause.New("CARDTYPE", UnityObjects.RelationalOperator.roNotEqual, "22", UnityObjects.LogicalOperator.loNone);

    Qry.Statement = SQLC.SQL;
    
    if (Qry.OpenDirect())
    {
        bool res = Qry.First();
        while (res)
        {
            resultTxt = resultTxt + Qry.QueryFields[0].Value.ToString() + "\t" + Qry.QueryFields[1].Value.ToString() + "\n";
            res = Qry.Next();

        }
        MessageBox.Show(resultTxt);
    }
    else
    {
        MessageBox.Show(Qry.DBErrorDesc.ToString());
    }
    Qry.Close();
}
16/12/16 09:56


pascal

Com Object ile veri sql üzerinden veri okumaya örnek bir işlem gönderebilir misiniz?  özellikle delphi örneği 


28/09/18 16:07


pascal

Com Object ile veri sql üzerinden veri okumaya örnek bir işlem gönderebilir misiniz?  özellikle delphi örneği 


28/09/18 16:08


pascal

Com Object ile veri sql üzerinden veri okumaya örnek bir işlem gönderebilir misiniz?  özellikle delphi örneği 


28/09/18 16:09

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.