Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Lobject satır silme

  Tiger/REST

Arkadaşlar merhaba,


Operasyon kartı içinde ki iş istasyonlarında aşağıda ki kod ile önce satır silme yaptıktan sonra gerekli satırları ekliyoruz. Ancak Logo'da ilgili kayıdı açtığımızda eski satırların altına yeni satırlarında eklenmiş olduğunu görüyoruz. 


Operasyon kartında satır silmek için "lnRequirement.DeleteLine(0)" dışında kullanabileceğimiz bir yöntem var mıdır?


Not1: Uygulama içerisinde oluşturulmuş xml dosyasını, Logo'daki kayıdın işlemden önceki ve sonraki xml dosyalarını konuya ekledik.

LogoIslemOncesiOperasyonKarti.XML

LogoIslemSonrasiOperasyonKarti.XML

UygulamaIcindeOlusturulan.xml


doMain.Read(dOperationRef);
doMain.OpenTrans = false;
doMain.DataFields.FieldByName("CODE").Value = strOperationCode;
doMain.DataFields.FieldByName("NAME").Value = strOperationName;

lnRequirement = doMain.DataFields.FieldByName("REQUIREMENTS").Lines;

//Once eski satirlari silelim
for (int dLineNo = lnRequirement.Count - 1; dLineNo >= 0; dLineNo--)
{
 lnRequirement.DeleteLine(0);
}
C#Not2: Kendi transaction sürecimizi başlattığımız için data nesnesinde OpenTrans özelliğini FALSE olarak ayarlıyoruz.


Not3: Debug esnasında satırları sildikten sonra lnRequirement.Count değerinin sıfırlandığı gözlemlenebiliyor.


deleteline lobjects


Sezgin ÖZDEMİR

Merhabalar,


Problemi lokalimiz de test ettiğimizde bizde tespit ettik. Konuyu yazılımcı arkadaşlara iletiyor olacağız. Bilginize.11/10/17 14:45


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Teşekkür ederim.


11/10/17 22:11

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.