Aytaç ERDEN

LO ile e-arşiv İnternet Faturası EARCHIVEDETR_INTPAYMENTTYPE (Ödeme Şekli) set etme sorunu

  Tiger/Logo Objects 2.57

Merhaba,


2.57 versiyonda e-Arşiv İnternet Faturasında Ödeme Şekli Kredi Kartı olarak set edilememekte.

LO ile EARCHIVEDETR_INTPAYMENTTYPE değerini 0 set etseniz dahi ERP ye bu alan 4 (Diğer) olarak geçmekte.

Bu durumu çözmek için 2 önerim var.

1. Uygulamanız içerisinden,

Post işleminden sonra INTERNAL_REFERENCE değerini okuyarak  LG_fff_dd_EARCHIVEDET tablosundan INTPAYMENTTYPE kolonunu 0 set etmeniz.

örnek kod: 

Dim FtRef As Integer
FtRef = LogoVeri.DataFields.FieldByName("INTERNAL_REFERENCE").Value
Dim db As New SqlConnection
Dim Komut As New SqlCommand
db.ConnectionString = BagStr
db.Open()
Komut.CommandTimeout = 900
Komut.Connection = db
Sorgu.Clear()
Sorgu.AppendLine("UPDATE LG_" & FrmNr & "_" & DnNr & "_EARCHIVEDET SET INTPAYMENTTYPE=0 WHERE INVOICEREF=" & FtRef.ToString)
Komut.CommandText = Sorgu.ToString
Komut.ExecuteNonQuery()
db.Close()

2. LogoConnect içinde kural yazmak

Örnek Kural:

sub ProcessEvent(App)

intOS=App.Doc.FieldAsInteger("EARCHIVEDETR_INTPAYMENTTYPE")
strOS=App.Doc.FieldAsString("EARCHIVEDETR_INTPAYMENTDESC")

if intOS=4 and strOS="" then
 App.Doc.ModifyData "EARCHIVEDETR_INTPAYMENTTYPE","0"
 App.Doc.SaveData
end if

end sublo e-Arşiv Ödeme Şekli Kredi Kartı

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.