Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

LGridList üzerindeki combo alanına nasıl bilgi ekleyebilirim

  Tiger/Logo Object Designer (LOD)

LGridList’te ekleyeceğim bir ComboBox’a database’den çekeceğim bilgileri eklemem gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirim.


LOD LGridList Combo


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.
Onaylanmış Cevap

LGridList içerisindeki combo ya değer atamak için AddItemToMGridCombo method unu kullanabilirsiniz aşağıda örnek bulunmaktadır.

if ctrl="LButton1" then
  mgrid="Fatura" 
  tblname=Application.GetTableName(1,Application.CompanyId,Application.FiscPerdId)
  sqlText="SELECT CODE FROM "+tblname+" WHERE CARDTYPE <> 22"
  CreateQuery(qry)
  qry.SetSqlText(sqlText)
  qry.ExecuteDirect()
  i=0
  if qry.Ready=1 then
   res=qry.First()
   do while res=1
   qry.GetFieldValue(1,4,StrCode)
   AddItemToMGridCombo(mgrid,10006,0,StrCode,i)
   InvalidateGrid(mgrid)
   RefreshControl(mgrid,1)
   res=qry.next()
   i=i+1
   loop
  end if
  end if

 


18/04/16 13:38

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.