Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

LGridList'e run-time anında kolon eklemek

  Tiger/Logo Object Designer (LOD) Diğer

LGridList'e run-time anında kolon eklenebilir mi? yapmak istediğim şey şu.. Sipariş fişine malzeme girerken,seçilen malzemenin anabirimi dışındaki tüm birimleri kolon olarak grid'e eklemek istiyorum. Mesela KALEM malzemesini seçti. Bu malzemenin ana birimi ADET. onun dışında PAKET, DESTE ve DÜZİNE diye 3 tane daha birimi ve bunların çarpanı var (CONVFACT)...  sipariş satırlarında seçilen malzemenin miktarını girince, otomatik olarak o malzemeye ait anabirim dışındaki tüm birimler (ÖRNEĞİN : PAKET ve PAKET miktar, DESTE ve DESTE miktarını vs....) run-time da kolon olarak ekleyecek. Bu mümkün müdür?


Sorun çözüldü.

Cevap: Run-time anında LGridList nesnesine kolon eklenemiyormuş. Şu şekilde çözdüm.

Hidden özelliğinde kolonları ekledim. Sipariş satırlarında, seçilen malzemenin ana birimi  dışında (L_ITMUNITA tablosunda MAINUNIT=0 olan) kaç tane birimi varsa, o sayıdaki kolonlar visible yapılarak ve gerekli birim dönüşümleri yapılarak halledildi.

SetColumnProp("OrderLineGrid",kolon ID,5,1) ile grid'deki ID'si belirtilen kolon gizleniyor (5 propID'si hidden özelliği demektir)

SetColumnProp("OrderLineGrid",kolon ID,5,0) ile grid'deki ID'si belirtilen kolon görünür hale geliyor 


lod LGridList sipariş radiogroup

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.