Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Kullanıcı kayıt bilgisini değiştirme

  Tiger/Logo Object Designer (LOD)

Object vasıtasıyla içeriye fiş kaydediyoruz. UnityApp.Login satırında tanımladığımız kullanıcının dışındaki bir kullanıcının kayıt bilgisinin fişte yer alması için CREATED_BY değerinin ilgili kullanıcı numarası vererek post ettiğimiz halde UnityApp.Login deki kullanıcı bilgisi gidiyor. Ne yapabiliriz?


LObjects XML CREATED_BY


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.
Onaylanmış Cevap

CREATED_BY alanında farklı bir kullanıcı id bilgisini set etmek için ReplicMode özelliğini kullanabilirsiniz. Aşağıda ReplicMode ile ilgili örneği bulabilirsiniz.

UnityObjects.Data arps = Global.UnityApp.NewDataObject(UnityObjects.DataObjectType.doAccountsRP);
arps.New();
arps.ReplicMode = true;
arps.DataFields.FieldByName("ACCOUNT_TYPE").Value = 3;
arps.DataFields.FieldByName("CODE").Value = "CRH16";
arps.DataFields.FieldByName("TITLE").Value = "risk";
arps.DataFields.FieldByName("CORRESP_LANG").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("CREATED_BY").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("DATE_CREATED").Value = "13.02.2016";
arps.DataFields.FieldByName("HOUR_CREATED").Value = 9;
arps.DataFields.FieldByName("MIN_CREATED").Value = 30;
arps.DataFields.FieldByName("SEC_CREATED").Value = 53;
arps.DataFields.FieldByName("CL_ORD_FREQ").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("INVOICE_PRNT_CNT").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("PURCHBRWS").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("SALESBRWS").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("IMPBRWS").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("EXPBRWS").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("FINBRWS").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("RISK_TYPE1").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("RISK_TYPE2").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("RISK_TYPE3").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("RISK_TYPE4").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("RISK_TYPE5").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("RISK_TYPE6").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("RISK_TYPE7").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("RISK_TYPE8").Value = 1;
arps.DataFields.FieldByName("ACTION_CREDHOLD_ORD").Value = 2;
arps.DataFields.FieldByName("ACTION_CREDHOLD_DESP").Value = 2;
arps.DataFields.FieldByName("ACTION_CREDHOLD_ACC").Value = 2;
arps.DataFields.FieldByName("ACTION_CREDHOLD_CST_CS").Value = 2;
arps.DataFields.FieldByName("ACTION_CREDHOLD_MY_CS").Value = 2;
arps.DataFields.FieldByName("ACC_RISK_TOTAL").Value = 460000;
arps.DataFields.FieldByName("ACC_RISK_LIMIT").Value = 100000;
arps.DataFields.FieldByName("CST_CS_RISK_LIMIT").Value = 50000;
arps.DataFields.FieldByName("MY_CS_RISK_LIMIT").Value = 100000;
arps.DataFields.FieldByName("DESP_RISK_LIMIT").Value = 100000;
arps.DataFields.FieldByName("ORD_RISK_LIMIT").Value = 100000;
arps.DataFields.FieldByName("ORD_RISK_LIMIT_SUGG").Value = 100000;
arps.DataFields.FieldByName("ORD_RISK_OVER_SUGG").Value = 2;
arps.DataFields.FieldByName("PROFILE_ID").Value = 2;
arps.DataFields.FieldByName("CST_CS_CIRO_RISK_OVER").Value = 2;
arps.DataFields.FieldByName("CST_CS_CIRO_RISK_LIMIT").Value = 75000;
arps.DataFields.FieldByName("DESP_RISK_OVER_SUGG").Value = 2;
arps.DataFields.FieldByName("DESP_RISK_LIMIT_SUGG").Value = 100000;
if (arps.Post() == true)
 {
  MessageBox.Show("POST OK !");
 }
else
 {
  if (arps.ErrorCode != 0)
   {
    MessageBox.Show("DBError(" + arps.ErrorCode.ToString() + ")-" + arps.ErrorDesc + arps.DBErrorDesc);
   }
  else if (arps.ValidateErrors.Count > 0)
    {
     string result = "XML ErrorList:";
     for (int i = 0; i < arps.ValidateErrors.Count; i++)
      {
       result += "(" + arps.ValidateErrors[i].ID.ToString() + ") - " + arps.ValidateErrors[i].Error;
      }
     MessageBox.Show(result);
    }
 }

 


29/02/16 15:47

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.