Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Kullanıcı Bilgi Nesnesi

  j-Platform/LPT

Kullanıcı bilgilerine ulaşabileceğimiz nesneye nasıl ulaşabiliriz?


Kullanıcı bilgisi


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Aşağıda ki kod satırlarını kullanarak ulaşabilirsiniz.

LbsUserLoginInfo info = (LbsUserLoginInfo)event.getClientContext().getVariable("UserLoginInfo");
String userName = info.getUserName();

 


20/07/15 11:30

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.