Uluç Karadeniz

Kredi Kartı Fişi Ödeme Planı

  Tiger/Logo Objects 2.60

Merhaba,

Tiger üzerinden eklediğimiz KK fişlerinde ödeme planı seçmeden de ödeme işlemleri altından manuel ödeme planı satırları ekleyebiliyorum. Örneğin ödeme planı seçmeden 5 taksit uygulamak mümkün ancak object ile KK fişi aktarmak istediğimde <PAYMENT_CODE></PAYMENT_CODE> boş olarak gönderirsek taksit satırları oluşmuyor. Gönderilen örnek XML aşağıdadır.


<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<ARP_VOUCHERS>
 <ARP_VOUCHER DBOP="INS" >
 <NUMBER>KKTEST4</NUMBER>
 <DATE>14.10.2019</DATE>
 <TYPE>70</TYPE>
 <TOTAL_CREDIT>100</TOTAL_CREDIT>
 <CURRSEL_TOTALS>1</CURRSEL_TOTALS>
 <TRANSACTIONS>
 <TRANSACTION>
 <ARP_CODE>AAT001</ARP_CODE>
 <TRANNO>KKTEST</TRANNO>
 <CREDIT>100</CREDIT>
 <TC_XRATE>1</TC_XRATE>
 <TC_AMOUNT>100</TC_AMOUNT>
 <BNLN_TC_XRATE>1</BNLN_TC_XRATE>
 <BNLN_TC_AMOUNT>100</BNLN_TC_AMOUNT>
 <PAYMENT_CODE></PAYMENT_CODE>
 <PAYMENT_LIST>
 <PAYMENT>
 <CARDREF>97</CARDREF>
 <DATE>14.10.2019</DATE>
 <MODULENR>5</MODULENR>
 <SIGN>1</SIGN>
 <TRCODE>70</TRCODE>
 <TOTAL>50</TOTAL>
 <PROCDATE>14.10.2019</PROCDATE>
 <TRRATE>1</TRRATE>
 <DISCOUNT_DUEDATE>14.10.2019</DISCOUNT_DUEDATE>
 <PAY_NO>1</PAY_NO>
 <BANKACCREF>4</BANKACCREF>
 <BANKACC_CODE>AKB001KK002</BANKACC_CODE>
 <PAYMENT_TYPE>4</PAYMENT_TYPE>
 <DISCTRLIST>
 </DISCTRLIST>
 <DISCTRDELLIST>4</DISCTRDELLIST>
 <NET_TOTAL>50</NET_TOTAL>
 </PAYMENT>
 <PAYMENT>
 <CARDREF>97</CARDREF>
 <DATE>14.11.2019</DATE>
 <MODULENR>5</MODULENR>
 <SIGN>1</SIGN>
 <TRCODE>70</TRCODE>
 <TOTAL>50</TOTAL>
 <DAYS>31</DAYS>
 <PROCDATE>14.10.2019</PROCDATE>
 <TRRATE>1</TRRATE>
 <DISCOUNT_DUEDATE>14.11.2019</DISCOUNT_DUEDATE>
 <PAY_NO>2</PAY_NO>
 <BANKACCREF>4</BANKACCREF>
 <BANKACC_CODE>AKB001KK002</BANKACC_CODE>
 <PAYMENT_TYPE>4</PAYMENT_TYPE>
 <DISCTRLIST>
 </DISCTRLIST>
 <DISCTRDELLIST>4</DISCTRDELLIST>
 <NET_TOTAL>50</NET_TOTAL>
 </PAYMENT>
 </PAYMENT_LIST>
 <MONTH>10</MONTH>
 <YEAR>2019</YEAR>
 <AFFECT_RISK>0</AFFECT_RISK>
 <ORGLOGOID></ORGLOGOID>
 <BANKACC_CODE>AKB001KK002</BANKACC_CODE>
 <DISTRIBUTION_TYPE_FNO>0</DISTRIBUTION_TYPE_FNO>
 <DEFNFLDSLIST>
 </DEFNFLDSLIST>
 </TRANSACTION>
 </TRANSACTIONS>
 <TIME>253769744</TIME>
 <AFFECT_RISK>0</AFFECT_RISK>
 <DEFNFLDSLIST>
 </DEFNFLDSLIST>
 </ARP_VOUCHER>
</ARP_VOUCHERS>
ödeme planı

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.