Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Kod ile Custom Persist

  j-Platform/LPT

Kendi oluşturduğum bir CBO üzerinden kod ile nasıl kayıt yaparım?


CBO persist CBO


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Aşağıda ki örnek metodu kullanarak save işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

public void transferStudentonCS_onClick(JLbsXUIControlEvent event)
  {
  IClientContext clientContext = event.getClientContext();
  IObjectFactory objectFactory = clientContext.getObjectFactory();
  FactoryParams factoryParams = new FactoryParams();
  factoryParams.setCustomization(ProjectGlobals.getM_ProjectGUID());
               
  CustomBusinessObject createNewCBO = ProjectUtil.createNewCBO("CBOSTUDENT");
  ProjectUtil.setMemberValue(createNewCBO, "Name", "-Adı-");
  ProjectUtil.setMemberValue(createNewCBO, "SurName", "-Soyadı-");
  ProjectUtil.setMemberValue(createNewCBO, "Birthday", new GregorianCalendar(1984,0,15));
               
 try {
    boolean ok = objectFactory.persist(createNewCBO, factoryParams);
    if(ok)
    ProjectUtil.warn(event, "ok");
    else
    ProjectUtil.warn(event, "hata");
    } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    }
  }

 


05/06/15 09:10

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.