Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Kasa işlemleri Update Controller Kodu

  j-Platform/LPT

Kasa İşlemlerinde  Controller kod üzerinden Update işlemi yapmak istiyorum elinizde örnek kod varmıdır?


Kasa işlemleri Controller Update Controller


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Aşağıda ki Örnek Kasa İşlemleri Update Controller kod örneğini kullanabilirsiniz.

 

package com.acme.customization;


import javax.swing.JOptionPane;

import com.lbs.controllers.ILbsControllerTask;
import com.lbs.controllers.ILbsModalControllerTask;
import com.lbs.controllers.LbsControllerRuntimeException;
import com.lbs.controllers.menu.LbsMenuController;
import com.lbs.remoteclient.IClientContext;
import com.lbs.control.interfaces.ILbsController;
import com.lbs.controllers.gen.fi.FIXFSafeDepositSlipBrowserController;
import com.lbs.controllers.gen.fi.FIXFSafeDepositSlipHeaderController;
import com.lbs.controllers.gen.fi.FIXFSafeDepositTransController;
import com.lbs.controllers.gen.fi.FIXFSafeDepositSlipBrowserController.SafeDepositTransactions_Grid100SearchParams;
import com.lbs.controllers.gen.fi.FIXFSafeDepositSlipController;

public class ControllerUpdate implements ILbsControllerTask
{
	
	public void execute(LbsMenuController menu, IClientContext context)
	{
		try
		{
			
			ILbsModalControllerTask modalTask1 = new ILbsModalControllerTask() {
				public void execute(ILbsController modalController)
						throws LbsControllerRuntimeException {
					if (modalController instanceof FIXFSafeDepositTransController) {
						
						FIXFSafeDepositTransController controller25 = (FIXFSafeDepositTransController) modalController;
           try {
          	 controller25.setDocumentNo_("test1234");
          	 controller25.setAR_APCode("ARP01");
          	 controller25.clickSave();
					} catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
					}

					}
				}
			};
			
			
			menu.getControllerRegistry().setModalTask(
					"FIXFSafeDepositTrans%11.jfm", modalTask1);
			
			ILbsController controller = menu.launchSafeDepositTransactions();
			if (controller instanceof FIXFSafeDepositSlipBrowserController)
			{
				FIXFSafeDepositSlipBrowserController controller1 = (FIXFSafeDepositSlipBrowserController) controller;
				SafeDepositTransactions_Grid100SearchParams searchParams1 = controller1.getSafeDepositTransactions_Grid100SearchParams();
				searchParams1.setTransactionNo_("*15");
				searchParams1.search();
				controller1.updateGrid100Row(0);
				controller = menu.getControllerRegistry().waitForController("FIXFSafeDepositSlip.jfm");
				if (controller instanceof FIXFSafeDepositSlipController)
				{
					FIXFSafeDepositSlipController controller2 = (FIXFSafeDepositSlipController) controller;
					controller2.setDocumentNo_("test12");
					controller2.clickNew();
					
					controller2.clickClose();
				}
				controller1.clickClose();
			}
		}
		catch (Exception e)
		{
			String my2 = (String) e.getLocalizedMessage();
			JOptionPane.showMessageDialog(null, my2);
		}
	}
}

 


03/06/15 13:36

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.