Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Kasa İşlemleri Controller Code Insert

  j-Platform/LPT

Kasa İşlemleri için ürün üzerinden oluşturduğum Controller Code çalışmamakta, bunu calıştırmanın bir yöntemi varmıdır acaba?


Kasaİşlemleri Controller ControllerCode


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.
Onaylanmış Cevap

Kasa İşlemlerini için üründen Controller Kode oluştururken modaltask yapısını kullanmadığı için çalışmamaktadır. Aşağıda ki örnek Controller Kod class'ını çalıştırabilirsiniz. 

 

package com.acme.customization;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.GregorianCalendar;

import javax.swing.JOptionPane;

import com.lbs.control.interfaces.ILbsController;
import com.lbs.controllers.ILbsControllerTask;
import com.lbs.controllers.ILbsModalControllerTask;
import com.lbs.controllers.LbsControllerException;
import com.lbs.controllers.LbsControllerRuntimeException;
import com.lbs.controllers.gen.fi.FIXFSafeDepositSlipBrowserController;
import com.lbs.controllers.gen.fi.FIXFSafeDepositSlipController;
import com.lbs.controllers.gen.fi.FIXFSafeDepositSlipHeaderController;
import com.lbs.controllers.gen.fi.FIXFSafeDepositTransController;
import com.lbs.controllers.menu.LbsMenuController;
import com.lbs.remoteclient.IClientContext;

public class testController implements ILbsControllerTask {

	public void execute(LbsMenuController menu, IClientContext ctx) {

		try {
			// ///////////////////////////////////SafeDepositSlipHeader/////////////////////////////////////////////
			ILbsModalControllerTask modalTask1 = new ILbsModalControllerTask() {
				public void execute(ILbsController modalController)
						throws LbsControllerRuntimeException {
					if (modalController instanceof FIXFSafeDepositSlipHeaderController) {
						FIXFSafeDepositSlipHeaderController controller2 = (FIXFSafeDepositSlipHeaderController) modalController;
						try {
							controller2.setDepartment("01");
							controller2.setP_CPointCode("E1");
							controller2.clickContinue();
						} catch (Exception e) {
							e.printStackTrace();
						}
					}
				}
			};
			menu.getControllerRegistry().setModalTask(
					"FIXFSafeDepositSlipHeader%0.jfm", modalTask1);
			// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

			// ///////////////////////////////////SafeDepositSlip///////////////////////////////////////////////////
			ILbsModalControllerTask modalTask = new ILbsModalControllerTask() {
				public void execute(ILbsController modalController)
						throws LbsControllerRuntimeException {
					if (modalController instanceof FIXFSafeDepositSlipController) {
						FIXFSafeDepositSlipController controller22 = (FIXFSafeDepositSlipController) modalController;
						try {
							ILbsController transController = controller22
									.createNewAR_APCollection();
							if (transController instanceof FIXFSafeDepositTransController) {
								FIXFSafeDepositTransController controller25 = (FIXFSafeDepositTransController) transController;
								try {
									controller25.setDocumentNo_("belgeno");
									controller25
											.setDocumentDate(new GregorianCalendar(
													2013, 7, 26, 0, 0, 0));
									controller25.setAux_Code("ozelkod");
									controller25.setAuth_Code("YETKI01");
									controller25.setAR_APCode("ARP01");
									controller25
											.setAmount(new BigDecimal(999.0));
									controller25.clickSave();
								} catch (LbsControllerException e) {
									e.printStackTrace();
									String my2 = (String) e
											.getLocalizedMessage();
									JOptionPane.showMessageDialog(null, my2);
								}
							}
							controller22.clickClose();
						} catch (LbsControllerException e) {
							e.printStackTrace();
						}
					}
				}
			};
			menu.getControllerRegistry().setModalTask(
					"FIXFSafeDepositSlip.jfm", modalTask);
			// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

			// ////////////////////Operation Starts
			// Here////////////////////////////////////////////////////////////
			ILbsController controller = menu.launchSafeDepositTransactions();
			if (controller instanceof FIXFSafeDepositSlipBrowserController) {
				FIXFSafeDepositSlipBrowserController controller_brw = (FIXFSafeDepositSlipBrowserController) controller;
				controller_brw.clickNew();
				controller_brw.clickClose();
			}
			// ////////////////////Operation Ends
			// Here//////////////////////////////////////////////////////////////
		} catch (Exception e) {
			String my2 = (String) e.getLocalizedMessage();
			JOptionPane.showMessageDialog(null, my2);
		}
	}

}

 


03/06/15 13:29

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.