Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

JPlatform dostatechange metodu

  j-Platform/REST Diğer

Merhaba,


Jplatform dostatechange methodu ile işemri statusu güncelleme nasıl yapılabilir. İş emri başlat, bitir, durur gibi statü değişikliklerinin rest üzerinden yapmamız gerekiyor. 


Ayrıca dostatechange metodunu üretim emri için kullanmayı denediğimizde aşağıdaki hatayı da almaktayız.


İstek kod parçacığı


curl --location --request PUT 'http://192.168.1.193:8080/logo/restservices/rest/dostatechange' \

--header 'auth-token: MTo2NGMxMTkwMDE1Njg2MTE0OmVydGFu' \

--header 'Accept: application/json' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--data '{

    "workProductRef":4953,

    "workProductId":15008,

    "workProductState":3,

    "newState":4,

    "company":20

}'
Gelen yanıt

<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
	<title>HTTP Status 500 – Internal Server Error</title>
	<style type="text/css">
		body {
			font-family: Tahoma, Arial, sans-serif;
		}

		h1,
		h2,
		h3,
		b {
			color: white;
			background-color: #525D76;
		}

		h1 {
			font-size: 22px;
		}

		h2 {
			font-size: 16px;
		}

		h3 {
			font-size: 14px;
		}

		p {
			font-size: 12px;
		}

		a {
			color: black;
		}

		.line {
			height: 1px;
			background-color: #525D76;
			border: none;
		}
	</style>
</head>

<body>
	<h1>HTTP Status 500 – Internal Server Error</h1>
	<hr class="line" />
	<p><b>Type</b> Exception Report</p>
	<p><b>Message</b> org.apache.cxf.interceptor.Fault</p>
	<p><b>Description</b> The server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling the request.
	</p>
	<p><b>Exception</b></p>
	<pre>java.lang.RuntimeException: org.apache.cxf.interceptor.Fault
	org.apache.cxf.interceptor.AbstractFaultChainInitiatorObserver.onMessage(AbstractFaultChainInitiatorObserver.java:116)
	org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.wrapExceptionAsFault(PhaseInterceptorChain.java:365)
	org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:323)
	org.apache.cxf.transport.ChainInitiationObserver.onMessage(ChainInitiationObserver.java:121)
	org.apache.cxf.transport.http.AbstractHTTPDestination.invoke(AbstractHTTPDestination.java:270)
	org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invokeDestination(ServletController.java:234)
	org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invoke(ServletController.java:208)
	org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invoke(ServletController.java:160)
	org.apache.cxf.transport.servlet.CXFNonSpringServlet.invoke(CXFNonSpringServlet.java:180)
	org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.handleRequest(AbstractHTTPServlet.java:298)
	org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.doPut(AbstractHTTPServlet.java:234)
	javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:531)
	org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.service(AbstractHTTPServlet.java:273)
	org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
	com.lbs.webtier.rest.filter.LbsRestFilter.processFilter(LbsRestFilter.java:428)
	com.lbs.webtier.rest.filter.LbsRestFilter.lambda$doFilter$3(LbsRestFilter.java:305)
	com.lbs.metricservice.MetricCollectorService.callCallable(MetricCollectorService.java:18)
	com.lbs.metricservice.MetricCollectorService.runApiTask(MetricCollectorService.java:42)
	com.lbs.webtier.rest.filter.LbsRestFilter.doFilter(LbsRestFilter.java:309)
	com.lbs.webtier.FilterUrlDomain.doFilter(FilterUrlDomain.java:75)
	com.lbs.webtier.AzureSecurityFilter.doFilter(AzureSecurityFilter.java:55)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:320)
	org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:118)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:137)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter.doFilter(AnonymousAuthenticationFilter.java:111)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.servletapi.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilter(SecurityContextHolderAwareRequestFilter.java:158)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.savedrequest.RequestCacheAwareFilter.doFilter(RequestCacheAwareFilter.java:63)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:116)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doHeadersAfter(HeaderWriterFilter.java:92)
	org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doFilterInternal(HeaderWriterFilter.java:77)
	org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:105)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.context.request.async.WebAsyncManagerIntegrationFilter.doFilterInternal(WebAsyncManagerIntegrationFilter.java:56)
	org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:215)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:178)
	org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:358)
	org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:271)
</pre>
	<p><b>Root Cause</b></p>
	<pre>org.apache.cxf.interceptor.Fault
	org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.createFault(AbstractInvoker.java:163)
	org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.invoke(AbstractInvoker.java:129)
	org.apache.cxf.jaxrs.JAXRSInvoker.invoke(JAXRSInvoker.java:200)
	org.apache.cxf.jaxrs.JAXRSInvoker.invoke(JAXRSInvoker.java:99)
	org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor$1.run(ServiceInvokerInterceptor.java:59)
	org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor.handleMessage(ServiceInvokerInterceptor.java:96)
	org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:307)
	org.apache.cxf.transport.ChainInitiationObserver.onMessage(ChainInitiationObserver.java:121)
	org.apache.cxf.transport.http.AbstractHTTPDestination.invoke(AbstractHTTPDestination.java:270)
	org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invokeDestination(ServletController.java:234)
	org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invoke(ServletController.java:208)
	org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invoke(ServletController.java:160)
	org.apache.cxf.transport.servlet.CXFNonSpringServlet.invoke(CXFNonSpringServlet.java:180)
	org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.handleRequest(AbstractHTTPServlet.java:298)
	org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.doPut(AbstractHTTPServlet.java:234)
	javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:531)
	org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.service(AbstractHTTPServlet.java:273)
	org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
	com.lbs.webtier.rest.filter.LbsRestFilter.processFilter(LbsRestFilter.java:428)
	com.lbs.webtier.rest.filter.LbsRestFilter.lambda$doFilter$3(LbsRestFilter.java:305)
	com.lbs.metricservice.MetricCollectorService.callCallable(MetricCollectorService.java:18)
	com.lbs.metricservice.MetricCollectorService.runApiTask(MetricCollectorService.java:42)
	com.lbs.webtier.rest.filter.LbsRestFilter.doFilter(LbsRestFilter.java:309)
	com.lbs.webtier.FilterUrlDomain.doFilter(FilterUrlDomain.java:75)
	com.lbs.webtier.AzureSecurityFilter.doFilter(AzureSecurityFilter.java:55)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:320)
	org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:118)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:137)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter.doFilter(AnonymousAuthenticationFilter.java:111)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.servletapi.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilter(SecurityContextHolderAwareRequestFilter.java:158)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.savedrequest.RequestCacheAwareFilter.doFilter(RequestCacheAwareFilter.java:63)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:116)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doHeadersAfter(HeaderWriterFilter.java:92)
	org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doFilterInternal(HeaderWriterFilter.java:77)
	org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:105)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.context.request.async.WebAsyncManagerIntegrationFilter.doFilterInternal(WebAsyncManagerIntegrationFilter.java:56)
	org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:215)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:178)
	org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:358)
	org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:271)
</pre>
	<p><b>Root Cause</b></p>
	<pre>java.lang.NullPointerException
	com.lbs.appobjects.PMStateChangeServices.updateProductionOrderStatus(PMStateChangeServices.java:424)
	com.lbs.appobjects.PMStateChangeServices.applyStateTransition(PMStateChangeServices.java:248)
	com.lbs.appobjects.UNStateChangeServices.applyStateTransition(UNStateChangeServices.java:348)
	com.lbs.appobjects.ServerStateChangeServices.applyStateTransition(ServerStateChangeServices.java:75)
	com.lbs.unity.rest.StateChangeRestService.doStateChange(StateChangeRestService.java:104)
	sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
	sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
	java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
	org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.performInvocation(AbstractInvoker.java:181)
	org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.invoke(AbstractInvoker.java:97)
	org.apache.cxf.jaxrs.JAXRSInvoker.invoke(JAXRSInvoker.java:200)
	org.apache.cxf.jaxrs.JAXRSInvoker.invoke(JAXRSInvoker.java:99)
	org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor$1.run(ServiceInvokerInterceptor.java:59)
	org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor.handleMessage(ServiceInvokerInterceptor.java:96)
	org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:307)
	org.apache.cxf.transport.ChainInitiationObserver.onMessage(ChainInitiationObserver.java:121)
	org.apache.cxf.transport.http.AbstractHTTPDestination.invoke(AbstractHTTPDestination.java:270)
	org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invokeDestination(ServletController.java:234)
	org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invoke(ServletController.java:208)
	org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invoke(ServletController.java:160)
	org.apache.cxf.transport.servlet.CXFNonSpringServlet.invoke(CXFNonSpringServlet.java:180)
	org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.handleRequest(AbstractHTTPServlet.java:298)
	org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.doPut(AbstractHTTPServlet.java:234)
	javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:531)
	org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.service(AbstractHTTPServlet.java:273)
	org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
	com.lbs.webtier.rest.filter.LbsRestFilter.processFilter(LbsRestFilter.java:428)
	com.lbs.webtier.rest.filter.LbsRestFilter.lambda$doFilter$3(LbsRestFilter.java:305)
	com.lbs.metricservice.MetricCollectorService.callCallable(MetricCollectorService.java:18)
	com.lbs.metricservice.MetricCollectorService.runApiTask(MetricCollectorService.java:42)
	com.lbs.webtier.rest.filter.LbsRestFilter.doFilter(LbsRestFilter.java:309)
	com.lbs.webtier.FilterUrlDomain.doFilter(FilterUrlDomain.java:75)
	com.lbs.webtier.AzureSecurityFilter.doFilter(AzureSecurityFilter.java:55)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:320)
	org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:118)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:137)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter.doFilter(AnonymousAuthenticationFilter.java:111)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.servletapi.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilter(SecurityContextHolderAwareRequestFilter.java:158)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.savedrequest.RequestCacheAwareFilter.doFilter(RequestCacheAwareFilter.java:63)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:116)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doHeadersAfter(HeaderWriterFilter.java:92)
	org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doFilterInternal(HeaderWriterFilter.java:77)
	org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:105)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.context.request.async.WebAsyncManagerIntegrationFilter.doFilterInternal(WebAsyncManagerIntegrationFilter.java:56)
	org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:215)
	org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:178)
	org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:358)
	org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:271)
</pre>
	<p><b>Note</b> The full stack trace of the root cause is available in the server logs.</p>
	<hr class="line" />
	<h3>Apache Tomcat/9.0.72</h3>
</body>

</html>


Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.