Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

İşten Çıkartma Hak.

  Bordro Plus/HR Objects Diğer

İyi günler.

HR Object ile işten çıkartma yapmaya çalıştığımda "8 - Kayıt veritabanına aktarılamadı" hatası alıyorum.


Global.HRApp.Login("", "", 1);

HRObjects.Data LawChg = Global.HRApp.NewDataObject(HRObjects.DataObjectType.doLawChg);
LawChg.New();
LawChg.DataFields.FieldByName("JOBLNNR").Value = 1;
LawChg.DataFields.FieldByName("BEGDATE").Value = "24.01.2020";
LawChg.DataFields.FieldByName("ENDDATE").Value = "25.01.2020";
LawChg.DataFields.FieldByName("PERCODE").Value = "TSTTCNO";
LawChg.DataFields.FieldByName("FIRMNR").Value = 111;
LawChg.DataFields.FieldByName("TYP").Value = 1;
LawChg.DataFields.FieldByName("ACTIVE").Value = 1;
LawChg.DataFields.FieldByName("OUTREASON").Value = 16;
LawChg.DataFields.FieldByName("EXP").Value = "İşten Çıkış İşlemi";
LawChg.DataFields.FieldByName("PERSON_CODE").Value = "TSTTCNO";


Kodlar bu şekilde.


TigerHR Bordro+ HR Object

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.